Cấu hình phân tích cân bằng lực Creo Parametric 2.0

Phân tích Cân bằng lực cho phép bạn xác định các lực cần thiết để giữ cho cơ cấu của bạn cố định trong một cấu hình cụ thể.

ForceBalanceAnalysis:

  • tìm lực cần thiết để giữ một cơ cấu ở vị trí hiện tại
  • đòi hỏi bậc tự do zero(DOF).

can bang luc

 

Hình  1– Phân tích cân bằng lực

Cấu hình phân tích cân bằng lực

Một phân tích cân bằng lực là một phân tích tĩnh ngược. Trong phân tích này, bạn lấy được các lực phản ứng kết quả từ một cấu hình tĩnh cụ thể, trong khi đó ở một phân tích tĩnh, bạn áp dụng các lực vào một cơ cấu để lấy được cấu hình tĩnh cuối cùng. Phân tích này rất hữu ích nếu mô hình của bạn có chứa các lực ứng dụng và bạn muốn mang nó đến một trạng thái cân bằng. Sau khi bạn chạy phân tích này, bạn có được độ lớn của lực áp dụng tại một thời điểm cụ thể mà sẽ giữ cho động cơ. Bạn cũng có thể có được kết nối hoặc phản ứng động cơ cần thiết để duy trì trạng thái cân bằng.

Bậc tự do Zero

Phân tích cân bằng lực yêu cầu bậc tự do (DOF) trong cơ cấu bằng 0. Bạn có thể sử dụng ổ khóa khớp nối, ổ khóa phần thân, hoặc động cơ servo hoạt động áp dụng tại các trục kết nối để giảm DOF. Bởi vì nó được sử dụng trong phân tích, chúng không ảnh hưởng đến cơ cấu bên ngoài của phân tích.