Chiều cao hình nổi trong Artcam

Chỉ cần có file bitmap bạn có thể thêm chiều cao cho hình nổi, bạn có thể dễ dàng thêm chiều cao cho nó từ hình bmp, file bmp có thể tìm thấy khá nhiều ở trên các diễn đàn và được chia sẻ khá nhiều, bạn có thể sử dụng nó trực tiếp cho công việc.

Còn nếu bạn muốn có sẵn đến 100.000 mẫu với đủ loại, có thể load về máy tính mà không phải tốn tiền mua thêm ổ cứng thì có thể sử dụng bộ mẫu dưới.  400Gb file mẫu jdpaint

Nhập file bmp vào artcam đơn giản như sau:

 

menu
menu