Chỉnh sửa vector Artcam Pro 9

Vectors được tạo của nodes. Để Thay đổi vector, cacs điểm được thay đội như ví dụ dưới:

Ví dụ Enamel-Pin

  • Tạo mô hình mới, width 60height 20.
  • Tạo đường gióng tại X0Y0.
  • uu artcam 1

 

  • Chọn Create Ellipse.
  • Nhập Start Point X-4 Y4, Ellipse Height 3, Ellipse Width 12 với Angle 340.
  • Chọn CreateClose.
  • Chọn Node Editing.

uu artcam 2

Bằng cách sử dụng phím N trên vector Được chọn để chuyển giữa chế độ node mode và Select mode.

Hình elip được mở 1 nửa bằng cách loại bỏ vùngs bằng cách sử dụng nút chuột phải menu.

 

uu artcam 3

Chi tiết của vector giữa 2 điểm điều khiển gọi là vùng. Nếu vùng bị loại, vector sẽ được mở.

Trong chế độ node mode, nếu bạn di chuyển con chuột qua điểm điều khiển và nhấp phỉ chuột vào 1 thiết lập khác của menus.

uu artcam 4

  • Nhấn chuột phải vào vùng ở đáy phải hình elip và Chọn Remove Vùng từ menu.
  • uu artcam 5
  • vector bij dóng. Hình nhiều đường cần được tạo để đối xứng vector.uu artcam 6 uu artcam 7