2.1.     BÀI TOÁN TỔNG QUÁT

 

Với mỗi bài toán cụ thể đều có phương pháp giải khác nhau tùy vào các điều kiện mà bài toán đưa ra, vì thế mỗi bài toán sẽ có một đặc trưng riêng nhưng trình tự để giải một bài toán trong ANSYS 12 gần như là giống nhau về mặt tổng quát, đều phải qua các trình tự cụ thể có liên quan chặt chẽ và quyết định lẫn nhau.

Trình tự để giải một bài toán trong ANSYS 12 như hình 2.1.

 2.1

Đối với một bài toán cụ thể, đều phải thực hiện các trình tự giải trên và đòi hỏi sự chính xác, thống nhất với nhau. Các bước giải một bài toán cụ thể đều được phần mềm thể hiện dưới dạng thư mục cây (Tree Outline) giúp chúng ta có thể định hướng, trực quan về bài giải, về vị trí các bước trong hệ thống một bài giải. Chúng ta có thể thay đổi các thông số hay những điều kiện trong một bước giải vào bất cứ lúc nào trong quá trình giải theo ý muốn. Tất cả đều được phần mềm cập nhật và giải lại theo những thông số mới. Vì vậy sẽ rất thuận tiện trong quá trình nghiên cứu lựa chọn phương án nào là thích hợp nhất.

Chương 2: TRÌNH TỰ PHÂN TÍCH (2.1)Ansysbài toán tổng quát trong ANSYS 12 chất lượng,bài toán tổng quát trong ANSYS 12 làm sao,bài toán tổng quát trong ANSYS 12 ở đâu,bài toán tổng quát trong ANSYS 12 thế nào,cách làm bài toán tổng quát trong ANSYS 12,cần làm bài toán tổng quát trong ANSYS 12,chỉ dẫn bài toán tổng quát trong ANSYS 12,chia sẻ bài toán tổng quát trong ANSYS 12,công nghệ bài toán tổng quát trong ANSYS 12,download bài toán tổng quát trong ANSYS 12,đào tạo bài toán tổng quát trong ANSYS 12,giảng dạy bài toán tổng quát trong ANSYS 12,hướng dẫn bài toán tổng quát trong ANSYS 12,khắc phục bài toán tổng quát trong ANSYS 12,kinh nghiệm bài toán tổng quát trong ANSYS 12,lỗi bài toán tổng quát trong ANSYS 12,sách bài toán tổng quát trong ANSYS 12,sự cố bài toán tổng quát trong ANSYS 12,tài liệu bài toán tổng quát trong ANSYS 12,tại sao bài toán tổng quát trong ANSYS 12,thắc mắc bài toán tổng quát trong ANSYS 12,thông số bài toán tổng quát trong ANSYS 12,tìm mua bài toán tổng quát trong ANSYS 12
2.1.     BÀI TOÁN TỔNG QUÁT   Với mỗi bài toán cụ thể đều có phương pháp giải khác nhau tùy vào các điều kiện mà bài toán đưa ra, vì thế mỗi bài toán sẽ có một đặc trưng riêng nhưng trình tự để giải một bài toán trong ANSYS 12 gần...