Chuyên mục: Cimco Edit

Cimco 6

Những người làm công tác lập trình gia công và vận hành máy CNC chắc hẳn không lạ gì bộ phần mềm này. Tháng 11 vừa qua, hãng Cimco đã phát hành bản Cimco 6 …

CIMCO Software 6.10.60

CIMCO Software 6.10.60 | 142.2 mb As a CNC programmer or machinist on the shop floor responsible for creating or editing CNC programs you need a professional tool that is fast and flexible. CIMCO Edit …

Cimco Edit & Lập trình CNC

Là người lập trình CNC hay người đứng máy trong một xưởng sản xuất chịu trách nhiệm cho việc tạo và chỉnh sửa các chương trình CNC, bạn cần một công cụ đáng tin cậy, …