Category Archives: Cơ Khí Khác

Các hệ thống điều khiển

  Vòng hở và vòng kín là hai kiểu hệ thống điều khiển chính được dùng cho các máy CNC. Phần lớn máy công cụ được chế tạo có hệ thống vòng kín, bởi vì hệ thống này rất chính xác và có thể sản xuất ra chi tiết có chất lượng tốt hơn trên […]

Chương trình con thành phần trong nguyên công CNC

Chương trình con thành phần. Chương trình con thành phần được ứng dụng để mô tả nhiều chuyển động và nhiều quá trình lặp lại trong một chương trình chính theo một trình tự xác định (hình 1). Chương trình con thành phần được mã hoá theo địa chỉ L với số hiệu gồm hai […]

Chọn chế độ cắt khi tiện CNC

Chọn chế độ cắt khi tiện. Nhìn chung, khi gia công trên máy CNC các bước chọn chế độ cắt cũng được tiến hành như khi gia công trên các máy vạn năng thông thường, nghĩa là chọn chế độ cắt phải được tiến hành theo các bước sau đây: chọn chiều sâu cắt, chọn lượng […]

Chương trình Macro trong CNC

Chương trình Macro Khái niệm về chương trình Macro. Macro thực chất là chương trình được lưu giữ trong các bô nhớ độc lập. Người ta coi các Macro như các chương trình con được lưu trữ trong các ngăn kéo của một hộp lớn (hình 1). Thực chất chương trình con đã được trình bày […]

Lập trình tham số với các phép tính toán học trong CNC

Lập trình tham số với các phép tính toán học. Các phép tính +, – ,x, √  và sin có thể được thực hiện khi lập trình tham số. Hình 6.21 là chi tiết gia công với ứng dụng lập trình tham số có các phép tính toán học. Hình 1. Chi tiết giơ công bằng chươnq […]

Tạo mẫu nhanh bằng kỹ thuật chép hình mẫu bằng máy CNC

Tạo mẫu nhanh bằng kỹ thuật chép hình mẫu bằng máy CNC   1. Mở đầu Từ những năm 90 của thế kỷ trước, kỹ thuật ngược (Reverse Engineering) đã được nghiên cứu áp dụng trong lĩnh vực phát triển nhanh sản phẩm, đặc biệt là trong lĩnh vực thiết kế các mô hình 3D từ […]

Khóa học phay CNC với Proe

Sử dụng phần mềm Pro/E để lập trình tạo đường chạy dao để gia công sản phẩm chi tiết máy, khuôn mẫu… Thiết lập chế độ công nghệ,xuất chương trình gia công cho máy CNC.. Cách lựa chọn dao cụ và chiến lược chạy dao hiệu quả nhất Biết được những rủi ro và cách […]