Chuyên mục: Cơ Khí Khác

Các hệ thống điều khiển

  Vòng hở và vòng kín là hai kiểu hệ thống điều khiển chính được dùng cho các máy CNC. Phần lớn máy công cụ được chế tạo có hệ thống vòng kín, bởi vì …

Chọn chế độ cắt khi tiện CNC

Chọn chế độ cắt khi tiện. Nhìn chung, khi gia công trên máy CNC các bước chọn chế độ cắt cũng được tiến hành như khi gia công trên các máy vạn năng thông thường, …

Chương trình Macro trong CNC

Chương trình Macro Khái niệm về chương trình Macro. Macro thực chất là chương trình được lưu giữ trong các bô nhớ độc lập. Người ta coi các Macro như các chương trình con được …

Khóa học phay CNC với Proe

Sử dụng phần mềm Pro/E để lập trình tạo đường chạy dao để gia công sản phẩm chi tiết máy, khuôn mẫu… Thiết lập chế độ công nghệ,xuất chương trình gia công cho máy CNC.. …