Cộng đồng Việt Nam – Lào hợp tác Đầu tư và Bảo vệ Môi trường

Mời tham dự Hội thảo “Cộng đồng Việt Nam – Lào hợp tác Đầu tư và Bảo vệ Môi trường”
Ngày 2/8/2012, Hội Bảo vệ TN&MT VN phối hợi với Hội Hợp tác Phát triền Kinh tế Việt Nam – Lào – Campuchia (VIGLACAED)tổ chức Hội thảo ‘Cộng đồng Việt Nam – Lào hợp tác Đầu tư và Bảo vệ Môi trường’ tại Thị xã Cửa Lò, Nghệ An.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *