Cộng đồng Việt Nam – Lào hợp tác Đầu tư và Bảo vệ Môi trường

Mời tham dự Hội thảo “Cộng đồng Việt Nam – Lào hợp tác Đầu tư và Bảo vệ Môi trường”
Ngày 2/8/2012, Hội Bảo vệ TN&MT VN phối hợi với Hội Hợp tác Phát triền Kinh tế Việt Nam – Lào – Campuchia (VIGLACAED)tổ chức Hội thảo ‘Cộng đồng Việt Nam – Lào hợp tác Đầu tư và Bảo vệ Môi trường’ tại Thị xã Cửa Lò, Nghệ An.

Leave a Reply