Vector pháp tuyến là vector vuông góc với một mặt phẳng, trong trường hợp các mặt cong thì vector này sẽ vuông góc với đường thẳng tiếp tuyến tại điểm tiếp xúc.

03000080_275x149

Nếu đám mây điểm có thông tin về pháp tuyến này, sẽ hữu ích cho việc nhận biết hình dạng shade của mô hình, phân tích các góc chiếu, độ tương phản mô hình, vị trí các điểm chiếu, dựa vào vector có thể biết được mặt trước và mặt sau của mô hình.

 

03000081

Nếu dữ liệu điểm không chứa thông tin pháp tuyến, thì các điểm này sẽ được nhóm lại một miền và thể hiện theo các màu sắc. Việc nhận diện và làm việc với các dữ liệu thế này khá khó và dễ nhầm lẫn.Bên dưới là hình minh họa dữ liệu điểm mà không có thông tin pháp tuyến.

03000082

Nếu một dữ liệu điểm không có thông tin pháp tuyến thì người ta thường định nghĩa hoặc xác định chúng thông qua “chiều sâu”, những điểm gần nhất sẽ thể hiện màu đen và mờ dẫn theo chiều sâu, so với hướng nhìn.

03000083

 

 

Đám mây điểm với vector pháp tuyếnwebCAD/CAM/CNCThiết kế ngượccăn bản nâng cao dữ liệu scan,dữ liệu scan mới bắt đầu,dữ liệu scan pdf mediafire,khả năng của dữ liệu scan,kinh nghiệm dùng dữ liệu scan,kinh nghiệm sử dụng dữ liệu scan,nên dùng dữ liệu scan,pdf dữ liệu scan,sách dữ liệu scan,so sánh dữ liệu scan,tổng hợp bài giảng dữ liệu scan,tổng hợp tài liệu dữ liệu scan,video dữ liệu scan
Vector pháp tuyến là vector vuông góc với một mặt phẳng, trong trường hợp các mặt cong thì vector này sẽ vuông góc với đường thẳng tiếp tuyến tại điểm tiếp xúc. Nếu đám mây điểm có thông tin về pháp tuyến này, sẽ hữu ích cho việc nhận biết...