Thời điểm đầu của quá trình dập vuốt

 

Thời điểm đầu của quá trình dập vuốt

Thời điểm cuối của quá trình dập vuốt sản phẩm bị rách ở các góc

Thời điểm cuối của quá trình dập vuốt sản phẩm bị rách ở các góc

   Xem thanh hiển thị kết quả phía bên dưới màn hình để đánh giá sản phẩm theo màu sắc của từng vùng trên sản phẩm sau khi mô phỏng

Đánh giá kết quả mô phỏng trong dập tấm autoform 1

Ta thấy sản phẩm sau mô phỏng không đạt yêu cầu, nếu ta thiết kế khuôn theo kiểu này sẽ bị thất bại nên ta cần thay đổi theo hướng tối ưu hóa quá trình dập vuốt 

 

Đánh giá kết quả mô phỏng trong dập tấm autoformAutoformbài tập Đánh giá kết quả mô phỏng trong dập tấm autoform,bản vẽ lắp Đánh giá kết quả mô phỏng trong dập tấm autoform,bộ video sưu tầm Đánh giá kết quả mô phỏng trong dập tấm autoform,các lệnh Đánh giá kết quả mô phỏng trong dập tấm autoform,căn bản nâng cao Đánh giá kết quả mô phỏng trong dập tấm autoform,Đánh giá kết quả mô phỏng trong dập tấm autoform mới bắt đầu,Đánh giá kết quả mô phỏng trong dập tấm autoform pdf mediafire,Đánh giá kết quả mô phỏng trong dập tấm autoform tổng hợp,ebook Đánh giá kết quả mô phỏng trong dập tấm autoform,file Đánh giá kết quả mô phỏng trong dập tấm autoform,file thực hành Đánh giá kết quả mô phỏng trong dập tấm autoform,gia công Đánh giá kết quả mô phỏng trong dập tấm autoform,gia công khuôn Đánh giá kết quả mô phỏng trong dập tấm autoform,gia công phay Đánh giá kết quả mô phỏng trong dập tấm autoform,gia công tiện Đánh giá kết quả mô phỏng trong dập tấm autoform,giáo trình Đánh giá kết quả mô phỏng trong dập tấm autoform,học Đánh giá kết quả mô phỏng trong dập tấm autoform,học vẽ Đánh giá kết quả mô phỏng trong dập tấm autoform,hướng dẫn phay Đánh giá kết quả mô phỏng trong dập tấm autoform,hướng dẫn thực hành Đánh giá kết quả mô phỏng trong dập tấm autoform,hướng dẫn tiện Đánh giá kết quả mô phỏng trong dập tấm autoform,khả năng của Đánh giá kết quả mô phỏng trong dập tấm autoform,khuôn dập Đánh giá kết quả mô phỏng trong dập tấm autoform,kinh nghiệm dùng Đánh giá kết quả mô phỏng trong dập tấm autoform,kinh nghiệm sử dụng Đánh giá kết quả mô phỏng trong dập tấm autoform,lắp ráp Đánh giá kết quả mô phỏng trong dập tấm autoform,lập trình Đánh giá kết quả mô phỏng trong dập tấm autoform,link down Đánh giá kết quả mô phỏng trong dập tấm autoform,mẫu 3d Đánh giá kết quả mô phỏng trong dập tấm autoform,mô phỏng trên Đánh giá kết quả mô phỏng trong dập tấm autoform,nên dùng Đánh giá kết quả mô phỏng trong dập tấm autoform,pdf Đánh giá kết quả mô phỏng trong dập tấm autoform,sách Đánh giá kết quả mô phỏng trong dập tấm autoform,sản phẩm của Đánh giá kết quả mô phỏng trong dập tấm autoform,so sánh Đánh giá kết quả mô phỏng trong dập tấm autoform,tách khuôn Đánh giá kết quả mô phỏng trong dập tấm autoform,tài liệu cơ bản Đánh giá kết quả mô phỏng trong dập tấm autoform,tài liệu Đánh giá kết quả mô phỏng trong dập tấm autoform,thiết kế cơ bản Đánh giá kết quả mô phỏng trong dập tấm autoform,thiết kế mặt Đánh giá kết quả mô phỏng trong dập tấm autoform,thiết kế nâng cao Đánh giá kết quả mô phỏng trong dập tấm autoform,thiết kế sản phẩm Đánh giá kết quả mô phỏng trong dập tấm autoform,tổng hợp bài giảng Đánh giá kết quả mô phỏng trong dập tấm autoform,tổng hợp tài liệu Đánh giá kết quả mô phỏng trong dập tấm autoform,tự học Đánh giá kết quả mô phỏng trong dập tấm autoform,tuyển dụng Đánh giá kết quả mô phỏng trong dập tấm autoform,video Đánh giá kết quả mô phỏng trong dập tấm autoform,video phay Đánh giá kết quả mô phỏng trong dập tấm autoform,video tiện Đánh giá kết quả mô phỏng trong dập tấm autoform,xuất bản vẽ Đánh giá kết quả mô phỏng trong dập tấm autoform,xuất chương trình Đánh giá kết quả mô phỏng trong dập tấm autoform,xuất Gcode Đánh giá kết quả mô phỏng trong dập tấm autoform
  Thời điểm đầu của quá trình dập vuốt Thời điểm cuối của quá trình dập vuốt sản phẩm bị rách ở các góc    Xem thanh hiển thị kết quả phía bên dưới màn hình để đánh giá sản phẩm theo màu sắc của từng vùng trên sản phẩm sau khi...