Đánh giá kết quả phân tích bằng mũi tên Creo Parametric 2.0

Hiển thị mũi tên cho phép bạn tự động đánh giá tải trọng tương đối về cơ cấu khi nó được hiệu chỉnh.

Hiển thị màu cho từng loại mũi tên:

 • Force-Lực
 • Torque-Mô men
 • Gravity-Trọng lực
 • ForceMotor-Lực từ động cơ
 • Measure-Đo

Arrow Identifications:

 • SingleHeadfor LinearForce
 • DoubleHeadforMomentorAngular Measure

AnnotationOptions:

 • DisplayNameand Value
 • ScaleSelectedArrows

Hình  1– Hiển thị dấu mũi tên

dau mui ten

Đánh giá kết quả bằng cách sử dụng mũi tên hiển thị

Trong DisplayArrowstabcủa hộp thoạiPlaybacks, bạn có thể kích hoạt hiển thị của các mũi tên hiển thị phân tích. Những mũi tên hiển thị cho phép bạn tự động đánh giá tải trọng tương đối áp dụng cho một cơ cấu trong quá trình phân tích.

Khi bạn lưu các tập kết quả, các mũi tên và chú thích được lưu với tập kết quả. Hiển thị mũi tên xuất hiện và tự động cập nhật trong thời gian phân tích, làm cho chúng một công cụ tuyệt vời để sử dụng trong thiết kế đánh giá.

Hiển thị mũi tên theo màu

Mỗi màn hình mũi tên đại diện cho độ lớn và hướng của một lực, mô-men xoắn, trọng lực, lực lượng động cơ, hoặc biện pháp. Sự chỉ đạo của các thay đổi mũi tên như là vector tính hướng tăng giảm. Các mũi tên hiển thị được mã hoá màu sắc như sau:

 • Cyan–mũi tên Cyan cho biết một phản ứng kết nối trên một phần hoặc cam. Đỉnh mũi tên nằm ở trục quy định, hướng của bậc tự do (DOF). Đối với phản ứng bình thường trên webcam, đầu mũi tên ở các điểm tiếp xúc giữa hai trục cam, chỉ bình thường đối với các cam. Đối với lực phản ứng tiếp tuyến, đầu mũi tên ở các điểm tiếp xúc giữa hai trục cam, chỉ theo một hướng tiếp tuyến với cam.
 • Magenta–Mũi tên maug đỏ chỉ ra một phản ứng tải. Các mũi tên ở trục chung cho động cơ servo hoặc, đối với lò xo và giảm chấn, và kéo dài giữa các điểm được sử dụng để xác định các đối tượng. Mũi tên theo hướng các lực tác dụng.

• Xanh đen – Các mũi tên màu xanh đậm chỉ ra một phản ứng loadcell. Các mũi tên xác định các điểm mà tại đó các lực lượng được áp dụng, và hướng của lực.

• Màu vàng – mũi tên màu vàng cho biết vận tốc. Các mũi tên xác định các trục khớp hoặc điểm, và chỉ hướng của vận tốc.

• đỏ – Các mũi tên màu đỏ chỉ tăng tốc. Các mũi tên xác định các trục khớp hoặc điểm, và chỉ hướng của gia tốc.

• Nâu – Các mũi tên màu nâu chỉ ra trọng lực. Các mũi tên xác định các trung tâm hướng khối lượng của gia tốc trọng trường.

• xanh lá – Các mũi tên màu xanh lá cây chỉ ra một lực động cơ. Các mũi tên xác định các trục khớp và điểm của DOF.

• Cam – Các mũi tên màu cam chỉ ra một lực  hoặc mô-men xoắn. Các mũi tên xác định các điểm áp dụng cho các lực, hay hướng về trung tâm của khối lượng của cơ thể đối với mô men.

ArrowIdentifications

Mỗi mũi tên hiển thị sử dụng một đơn đầu cho lực lượng tuyến tính và đôi đầu cho mô men hoặc phép đo góc.

AnnotationOptions

Có hai lựa chọn để tiếp tục cấu hình sự xuất hiện của các mũi tên hiển thị:

• Annotation – Mỗi mũi tên hiển thị sẽ hiển thị một cái tên và một giá trị nếu bạn chọn hộp kiểm tra tùy chọn.

• Scale – Chọn một mục từ danh sách thả xuống và điều chỉnh kích thước ban đầu của các loại trong mũi tên bằng cách chọn một phần trăm. Ở 0%, các mũi tên không được hiển thị. Không có giới hạn tối đa cho quy mô. Bạn có thể chọn từ mũi tên Force, Moment Acceleration,và Velocityđược thu nhỏ lại.