Chuyên mục: Delcam

Module thiết kế giày 3D Sole Engineering

Delcam CRISPIN SoleEngineering giúp bạn tạo mặt đế giày phức tạp một cách dễ dàng với một sự kết hợp độc đáo của khung hình wireframe, bề mặt face, khối solid và kỹ thuật thao …
Chiều cao hình nổi trong Artcam

Chiều cao hình nổi trong Artcam

Chỉ cần có file bitmap bạn có thể thêm chiều cao cho hình nổi, bạn có thể dễ dàng thêm chiều cao cho nó từ hình bmp, file bmp có thể tìm thấy khá nhiều …

Chu trình khoan Artcam Pro 9

Giới thiệu. Trong Cửa sổ Toolpath, 2D Toolpath, có tùy chọn Drilling sử dụng vectors được chọn để xác định vị trí lỗ. Vị trí lỗ được xác định tại tâm vetor hình tròn, tại …

Chế độ khắc V bit Artcam Pro 9

V Bit Carving Ví dụ sau thể hiện tùy chọn V Bit Carving. Chọn Create New Model và nhập kích thước X100 và Y100 với Resolution 2004 x 2004 và Thiết lập Datum ở tâm. …

• Gia công khắc chữ Artcam Pro 9

Bevel Carving Chữ 2mm ‘FOREST’ trên biểu tượng có mặt vát 1mm được thêm vào bằng cách sử dụng tùy chọn 2D Toolpath được gọi là Bevel Carving. Đối với phần mềm artcam pro 9 …

Gia công biên dạng 2D Artcam Pro 9

Profiling toolpath được tạo với độ sâu xác định, trên Inside hoặc Outside củavector khép kín. Cũng có 1 tùy chọn để áp dụng hướng Climb Mill hoặc Conventional của đường cắt. đối với open …

Gia công vector 2D Artcam Pro 9

Giới thiệu. Đối với loại thành phần 2D cụ thể, việc tạo 3D Relief Model không mang lại lợi ích gì. Đối với các ứng dụng này, ArtCAM Pro có nhiều tùy chọn để tạo …

Toolpath Templates Artcam Pro 9

Toolpath Templates. Toolpath Template là 1 tập tin chứa 1 hoặc nhiều chu trình gia công không xử lý được lưu bên ngoài ArtCAM như 1 tập tin tpl. 1 Toolpath Template được lưu trước …