Category Archives: Delcam

Chu trình khoan Artcam Pro 9

Giới thiệu. Trong Cửa sổ Toolpath, 2D Toolpath, có tùy chọn Drilling sử dụng vectors được chọn để xác định vị trí lỗ. Vị trí lỗ được xác định tại tâm vetor hình tròn, tại điểm điều khiển vector, tại kích thước vector hoặc trên vị trí Plunge Move của 2D Toolpath được chọn. Để […]

Chế độ khắc V bit Artcam Pro 9

V Bit Carving Ví dụ sau thể hiện tùy chọn V Bit Carving. Chọn Create New Model và nhập kích thước X100 và Y100 với Resolution 2004 x 2004 và Thiết lập Datum ở tâm. Từ top pulldown menus, Chọn Vectors – Import và mở tập tin:- ….\ ArtCAM_Data\Examples2\V-BitCarvingVectors.eps Chọn Now để tính toán đường […]

• Gia công khắc chữ Artcam Pro 9

Bevel Carving Chữ 2mm ‘FOREST’ trên biểu tượng có mặt vát 1mm được thêm vào bằng cách sử dụng tùy chọn 2D Toolpath được gọi là Bevel Carving. Đối với phần mềm artcam pro 9 quá trình này đòi hỏi người dùng nhập Bevel Carving Tool. Kích thước dao và/hoặc giá trị được lưu của […]

Gia công biên dạng 2D Artcam Pro 9

Profiling toolpath được tạo với độ sâu xác định, trên Inside hoặc Outside củavector khép kín. Cũng có 1 tùy chọn để áp dụng hướng Climb Mill hoặc Conventional của đường cắt. đối với open Vector, Inside sẽ offset sẽ offset đường chạy dao qua phải hướngvector trong khiOutside sẽ offset đường chạy dao qua […]

Gia công vector 2D Artcam Pro 9

Giới thiệu. Đối với loại thành phần 2D cụ thể, việc tạo 3D Relief Model không mang lại lợi ích gì. Đối với các ứng dụng này, ArtCAM Pro có nhiều tùy chọn để tạo Đường chạy dao 2D được tính toán trực tiếp Từ vectors. Forest Sign – 2D Area Clearance.   Mở mô […]

Toolpath Templates Artcam Pro 9

Toolpath Templates. Toolpath Template là 1 tập tin chứa 1 hoặc nhiều chu trình gia công không xử lý được lưu bên ngoài ArtCAM như 1 tập tin tpl. 1 Toolpath Template được lưu trước đó được nhập vào ArtCAM và chu trình gia công tương ứng được chỉnh sửa trước khi tạo lại đường […]