Category Archives: Delcam

Gia công hình nổi 3D Artcam Pro 9

Tổng quan Lệnh này cung cấp các chu trình gia công tinh,chiếu 1 đường chạy dao qua bề mặt hình nổi trong khi điều chỉnh hình và thiết lập dao. Ví dụ về gia công 3D Ví dụ sau giúp người dùng tạo đường chạy dao gia công tinh và bán gia công tinh tiếp […]

Mô phỏng Đường chạy dao Artcam Pro 9

Dịch chuyển đường chạy dao và loại bỏ vật liệu được mô pjongr trong  ArtCAM 3D View. Chọn Roughing Toolpath. Click trên name roughing Từ danh sách để chọn nó. Từ Trang Toolpath, click Simulate Toolpath Fast. Relief Dimensions: thể hiện kích thước tổng quát của hình nổi. Simulation Block Dimensions: tạo kích thước khối. […]

Hiển thị đường đi dao toolpath Artcam Pro 9

Đường chạy dao xuất hiện như đã chọn tại đầu trang Toolpath. ẩn hoặc hiện đường chạy dao bằng cách chọn hoặc bỏ chọn ô Show in – 3D. biểu tượng Objects to draw ở đầu 3D View mở 1 biểu mẫu mà người dùng có thể Chọn loại đối tượng để xem. Click Objects […]

Chọn chu trình gia công thô Artcam Pro 9

Gia đoạn tiếp theo là chọn chu trình phù hợp từ Raster hoặc Offset. Raster Roughing Với chu trình Raster, dao di chuyển qua Z Slices theo dịch chuyển đường thẳng song song được tách bởi khoảng cách Step Over. Đường chạy dao tự động được giới hạn Từ hình nổi bởi bán kính dao […]

Khai báo các tham số gia công thô Zlevel Artcam Pro 9

Nhập Stepover 4mm. Thiết lập Stepdown 2mm (để tính toán Z Slices). Feed Rate là 15, Plunge Rate 4, Spindle 15000 và Tool Number 1. Feed Rate, Plunge Rate và Spindle Speed dựa trên dựa trên yêu cầu của máy tạo dao, nhưng có thể cần phải được “tinh chỉnh” cho phù hợp với các […]

Gia công thô Z level Rough Machining Artcam Pro 9

Ví dụ về Z Level Roughing (Raster) Ví dụ này giúp người dùng tạo đường chạy dao bằng cách sử dụng Z Level (Raster) Roughing trên ArtCAM Relief (hình gấu teddy). Độ dày của vật liệu gia công được nhập tại đây. Độ cao hình nổi hiện hành cũng hiển thị (5.115). Khi độ dày […]

Các tùy chọn chạy dao Artcam Pro 9

Giới thiệu. Có nhiều quy trình gia công hình nổi trên ArtCAM. Thiết lập máy và các lệnh gia công có thể thực hiện từ bảng lệnh Đường chạy dao ở phần Assistant. Những lệnh và chu trình gia công sẽ được lưu lại trong file mô hình và dễ dàng hiệu chỉnh sau đó. […]

Tạo hình nổi chân dung Artcam Pro 9

Face Wizard đơn giản hóa tiết diện cạnh của tập tin hình mặt được sử dụng để tạo  hình nổi 3D. hình nên có hình nền rõ ràng và có chất lượng tốt. Face Wizard sẽ hướng dẫn người dùng các quy trình hoàn tất chế độ sculpting cho phép tạo thay đổi. Face Wizard […]

Công cụ điêu khắc Artcam Pro 9

Interactive Sculpting được Sử dụng trên hình nổi 3D để thêm, xóa hoặc làm mượt mô hình bằng cách sử dụng chuột trong 3D View. Chọn nút Sculpting. hình nổi được tạo sẽ Thay đổi trong khi điêu khắc. 3D View được tối đa hóa và trang Interactive Sculpting trong Assistant xuất hiện. Smooth – […]

Chỉnh sửa hình nổi Artcam Pro 9

Tổng quan Các tùy chọn ArtCAM có sẵn để chỉnh sửa trực tiếp mô hình Hình nổi. Ví dụ hình nổi con thằn lằn Mở mô hình Lizard.art từ D:\Users\training\ArtCam Data\. Lưu mô hình là:- D:\Sử dụngr\training\COURSEWORK\ArtCAMPro-Jobs\training-lizard   Chiều cao tổng quát được tạo bằng cách sử dụng Scale Relief Height. Tùy chọn Preserve Detail […]