Category Archives: Delcam

Bọc Hình nổi Artcam Pro 9

Khi hình nổi được thêm vào bề mặt, nó được chiếu xuống trục Z. Hình nổi được bọ trong bề mặt trong 3D clipart hoặc vectors được bọc trong bề mặt. quá trình bọc kết hợp hình nổi để bọc quanh mô hình mà không cần thay đổi kích thước chung. Trong sơ đồ trên, […]

Ví dụ vẽ họa tiết cơ bản Artcam Pro 9

Sử dụng File menu để đóng đối tượng bạn làm việc. Mở mô hình mới và thiết lập Height 25mm và Width 50mm. dán hình nổi từ tập tin  Leaves.rlf từ D:\Users\training\ArtCam Data\.   Chọn trang Rotate trên hộp thoại 3D Clipart. Thiết lập miền Rotate by angle là -40 và Click Apply Click Mode […]

Dán hình nổi dọc theo một vector Artcam Pro 9

Nút này trên Thanh công cụ Relief cho phép dán nhiều bản sao chép nhiều 3D Clipart theo vector được chọn. Ví dụ cái nĩa Mở mô hình chok.art từ D:\Users\training\ArtCam Data\. Thiết lập lại hình nổi. Chọn vector nĩa và tạo tiết diện vòm với thiết lập angle là 90 với limit to height […]

Tạo các hoa văn đơn giản trên hình nổi Artcam Pro 9

Texture cần thiết giữa đầu và khung bên ngoài. Để xác định vùng này, 1 vector được trạo quanh vùng mãu xám. Đã có 1 vector có sẵn quanh tiết diện đầu, được tạo trong hoạt động  clipart. Texturing sẽ được tạo giữa 2 vectors. Chọn nút Texture Relief trên thanh công cụ Relief Editing. […]

Sử dụng mẫu 3D Clipart Artcam Pro 9

3D Clipart mở ra khi người dùng nhập hình nổi được lưu bằng cách sử dụng Paste Relief from A File. Dạng 3D Clipart cho phép vẽ, tái định vị, xác định hướng, sao chép,…  hình trước khi kết nối trong mô hình hiện hành.  Ví dụ tạo 1 người phụ nữ Chọn File è […]

Bài tập thực hành thiết kế mẫu cơ bản Artcam Pro 9

Mở mô hình fruits-on-plate.art. Các vectors sẽ chuyển thành hình nổi đĩa, bằng cách sử dụng các tiết diện quét. Chọn vector vùm hình trái dứa và tạo Hình nổi với angle +45, start height 0.4 với No Limit. Sử dụng vectors hình kim cương và và tạo Hình nổi hình kim tự tháp với […]

Tạo hình nổi dạng đan xen Artcam Pro 9

Weave relief được tạo từ nhiều vectors chồng nhau và 1 section vector, bằng cách sử dụng Weave Wizard.     vectors chuyển thành màu hồng khi được chọn và xuất hiện 1 ô xung quanh phần mở rộng của vectors cho thấy chúng được chọn.

Tạo hình nổi đối xứng xoay Artcam Pro 9

Lệnh Turn dùng xoay đối tượng quanh nó để tạo hình nổi. Trục xoay được lấy từ hai điểm là điểm đầu và điểm cuối của vector. Ví dụ về Turn Để tạo turn hình nổi ta phải có vector trước.   Tạo New Model kích thước 25mm x 25mm và resolution 1078 x 1078 […]

Tạo hình nổi tròn xoay Artcam Pro 9

Spin Relief dùng để tạo hình nổi tròn xoay. Tiết diện sẽ quay quanh điểm bắt đầu của nó Ví dụ về Spin Tạo mô hình mới có kích thước 25mm x 25mm và độ phân giải 1078 x 1078 với gốc tại tâm. Từ 2D view menu, Chọn Snap Grid Settings và nhập kích […]

Thay đổi chiều cao hình nổi Artcam Pro 9

Z modulation vector sẽ thay đổi độ cao của các tiết diện từ điểm đầu đến điểm cuối đường dẫn. Từ 2D Bitmap menu, Chọn Snap Grid Settings và nhập grid size 1mm với Draw Snap Grid và Snap To Grid được tick chọn. Dùng polyline để tạo vector vào độ cao của Z. Vector […]