Thư viện Video và tin tức

 

Sản phẩm nổi bật

100,000.00
120,000.00
120,000.00
100,000.00

KHÓA HỌC CAD/CAM

 

Thiết kế Creo Paramtric

Khóa học cung cấp đầy đủ kiến thức sử dụng phần mềm Creo trong thiết kế cơ khí……

Xem chi tiết

 

Thiết kế Solidworks

Làm chủ được những công cụ trong môi trường thiết kế, lắp ráp và xuất bản vẽ……..

Xem chi tiết

 

Thiết kế cơ khí CATIA

Ứng dụng được những công cụ mạnh mẽ của phần mềm cho công việc thiết kế máy…….

xem chi tiết

 

Khóa học Autocad cơ bản

Sử dụng thành thạo các công cụ để tạo một bản vẽ kỹ thuật 2D trong các ngành kỹ thuật..

xem chi tiết