Định tâm và đưa hướng nhìn về mặc định

Khi thiết kế thì các thao tác liên quan đều cần phải chú trọng, giúp bạn tiết kiệm thời gian và đôi khi bạn thao tác một cách tự động không cần phải bận tâm về nó nữa, một số chú ý thích hợp cho người mới làm quen hay những người ít động não, cái gì đã biết thì cứ sử dụng vậy cho tiện.

Ở đây tập trung vào 3 vấn đề chính đó là:

Đưa hướng nhìn bất kì về đúng tâm trên cửa sổ nhìn, vì Matrix 6 có 4 hướng nhìn lận., ở đây bạn cần phải đưa hướng nhìn bạn muốn về tâm để dễ quan sát tổng thể mẫu mà bạn thiết kế.

 

mac dinh 1

Nhấn Centor như hình dưới thì hướng nhìn của bạn chọn sẽ tự về tâm.

mac dinh 2

Cách thứ hai là bạn đưa về các hướng nhìn mặc định, sau một lúc thao tác thì các hệ tọa độ bạn đã để nó “lạc’ đâu mất, và khó mà quan sát thiết kế, bạn thực hiện như dưới là có thể đưa về mặc định.

mac dinh 3

Chỉ cần nhấn vào biểu tượng 4 ô vuông nhỏ ( Restore Viewport ) ngay phía trên center viewport thì các hướng nhìn sẽ về như ban đầu.

mac dinh 4

Thứ 3 là bạn gắng mặt chuẩn Cplane lên bất kì đối tượng nào, ví dụ như khi cần gắn mặt chuẩn của bạ lên một đối tượng đã có trước thay vì bạn phải di chuyển đối tượng đi ( mất thời gian và dễ sai sót)

Chọn vào tên gọi của hướng nhìn, rồi tìm Set Camera, chọn Target Plane

mac dinh 5 mac dinh 6

Bạn phóng to đối tượng bạn cần bắt điểm rồi chọn nó, Xem ở dưới nhé, lúc này mặt sẽ nằm theo đối tượng mà bạn chọn.

mac dinh 7