Định tuyến ống bằng tay Revit MEP

Định tuyến bằng tay của đường ống là phương pháp tiếp theo. Khi định tuyến, bằng tay  bắt đầu đường ống chạy ở cao độ mà bạn biết sẽ có nhiều khả năng trong  đường của các ngành khác. Sử dụng các bước sau đây để thiết lập và đặt thiết bị cơ khí, tạo ra một nguồn cung cấp hydronic và quay trở lại, và định tuyến bằng tay đường ống tất cả các phần của thiết bị.

1.  Mở tập tin

2.  Bởi vì các kích thước bình thường m mô hình có thể phát triển, nó không phải là không phổ biến cho mô hình kiến trúc được liên kết thnh các mô hình cơ khí.

3.  Đến Insert →Revit Links, chọn thư mục nơi bạn tải về các cơ sở Revit, chọn Auto – Origin To Origin, và sau đó chọn Open. Bằng cách chọn Origin To Origin, bạn được đảm bảo rằng mô hình sẽ được đặt đúng.

4.  Tiếp theo đến Insert→Load Family→Mechanical→MEP

→ Air-Side Components →Heat Pumps, chọn WSHP – horizontal.rfa, và chọn Open.

tay revit 1

5.  Đến Home→ Mechanical Equipment, và bắt đầu đặt máy bơm nhiệt vào mỗi phòng.

Sau khi bạn đã đặt tất cả các máy bơm nhiệt vào mô hình, vào bơm nhiệt mà bạn đầu tin tìm thấy và chọn All Instances→In Entire View. Sau đó kích chuột phải vào một lần nữa và chọn Properties. Khi hộp thoại Properties mở ra , chọn Offset , và thay đổi offset. Điều này sẽ cho phép bạn thiết lập độ cao phù hợp của thiết bị

tay revit 2

6.  Hệ thống của bạn sẽ yêu cầu một nồi hơi và tháp làm mát kiểu kín. Đến Insert→Load Family→ Libarary→US Imperial→Mechanical →MEP→Water –Side Components→Boilers, chọn Boiler.rfa .và sau đó chọn mở. Lặp lại qu trình tại Cooling Tower – Closed Circuit – Counterflow-37-211 tập tin MBH.rfa từ thư mục Cooling Tower được đặt trong Water-Side Components. Một khi đặt trong dự án , đặt chúng vào các vị trí thích hợp.

tay revit 3

 

 

 

 

7.  Tiếp theo bạn sẽ cần một máy bơm ly tâm. Đến Insert→Load Family→ Library→ US Imperial →Mechanical →MEP→Water – Side Components→Pumps, Chọn CentrifugalPump – Horizontal .rfa, và chọn Open. Đặt máy bơm nơi bạn muốn, nó được nằm trong phịng cơ khí.

tay revit 4

8.  Bạn đang ở trong một vị trí để bắt đầu định tuyến đường ống. Đường ống chính đầu tiên để bạn có thể đảm bảo rằng hầu hết các hệ thống đường ống sẽ phù hợp trước khi kết nối tất cả chi nhánh với ống chính.Chọn vật liệu đường ống thích hợp trước khi bắt đầu bố trí của bạn. Để tuyến đường ống của bạn, chọn Home→Pipe. Thay đổi bù đắp (259.08cm) và kích thước đường ống (60,6 mm), và đường định tuyến đường ống chính trong các hành lang và vào phần cơ khí.

tay revit 5

9.  Trước khi bạn bắt đầu kết nối đường ống, bạn sẽ cần phải đảm bảo rằng thiết bị cơ khí của bạn được thiết lập để cung cấp và hồi về hydronic của hệ thống. Để làm điều này,  chọn  một  trong  những  phần  thiết  bị  cơ  khí.  Sau  đó  đến  HomeModify Mechanical Equipment, và chọn Create Hydronic Return Systems.

tay revit 6

10. Một khi bạn đã chọn hồi về hydronic, đến tab Piping Systems, chọn Edit System, và chỉnh sửa tên hệ thống Hydronic Return. Sau đó chọn Add To System, và chọn tất cả các thiết bị cơ khí kết nối chứa Hydronic Return. Lặp lại với Hydronic Supply.

tay revit 7

11. Cắt phần khi định tuyến đường ống thực sự có thể cải thiện thành công sự phối hợp của mô hình Revit của bạn. Đường ống định tuyến, đến Home→ Pipe→ Modify Place Pipe và phải chắc chắn rằng chọn Connect Into.

12. Lặp lại qu trình ny cho tất cả các hệ thống đường ống của bạn Đi một vài phút để xem lại bất kỳ xung đột nào giữa các cấu trúc, cơ khí, và các mô hình kiến trúc thực sự có thể cắt giảm trn mô hình thời gian. Bố trí hoàn tất một khi bạn đã phối hợp giữa các dịch vụ khác/cấu trúc và xác nhận bố cục của bạn.

Một số tài liệu nâng cao bạn có thể tham khảo:

Tài liệu tự học Revit cơ bản và nâng cao
Khóa học Revit cho người đi làm

 

menu
menu