Độ phân giải và đồ họa hiển thị Topsolid 2013

Thuộc tính hiển thị

Là các thông tin liên quan đến hiển thị, đồ họa và không ảnh hướng đến thiết lập thông số kỹ thuật của chi tiết, ví dụ như bạn muốn xem rõ hơn, máy chạy nhanh hơn, ít tốn dung lượng ram,..

Dung sai hiển thị

Bạn có dung sai thẳng Linear và góc Angular.

Như ta đã biết một đường tròn là tập hợp rất nhiều đường thẳng nhỏ kết hợp với nhau, do đó kích thước đường thẳng nội suy càng nhỏ thì đường tròn càng mịn, khi đố số đối tượng sẽ nhiều, nặng máy và ngược lại.h.topsolid 9

Có thêm một số thuộc tính khác như thể hiện màu sắc cho đường, thêm layer, các thuộc tính về độ trong hiển thị Transperent,.. chúng ta sẽ học trong phần bài tập.

menu
menu