Hãng Autodesk luôn cho ra những phiên bản phần mềm inventor mới đề áp ứng nhu cầu của ngời sử dụng

Nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều công ty vẫn còn đang sử dụng phiên bản inventor 2012

inventor2012

Bên cạnh đó việt sử dụng inventor 2012 không yêu cầu ngời sử dụng phải có một cấu hình máy cao cấp như các phiên bản về sau.

Đây là link download phần mềm Inventor 2012:
https://drive.google.com/file/d/0B9M4-AdxNdmebDZNUllKcHpwUkU/view?usp=sharing
[adrotate banner=”14″]

Download Inventor 2012Cài đặtdownload inventor,inventer,inventor 2012,phần mềm inventor,sử dụng inventor
  Hãng Autodesk luôn cho ra những phiên bản phần mềm inventor mới đề áp ứng nhu cầu của ngời sử dụng Nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều công ty vẫn còn đang sử dụng phiên bản inventor 2012 Bên cạnh đó việt sử dụng inventor 2012 không yêu cầu ngời sử dụng phải có một cấu...