Hình 1. Logo của DraftSight

Có thể nhiều người sẽ không quan tâm đến nó vì đã có AutoCAD của Autodesk, nhưng nếu là công ty thì đa phần bạn phải mua bản quyền, nếu không muốn tốn phí bạn có thể sử dụng phần mềm miễn phí DraftSight.

Những gì phần mềm này mang lại bao gồm: 

  • Bất cứ ai cũng có thể sử dụng mà không tốn phí và down trực tiếp từ trang chủ DraftSight.com với dung lượng chỉ khoảng 40Mb
  • Tăng cường hiệu suất thiết kế thông qua các mô đun được cung cấp.
  • Được can thiệp vào mã API và được hỗ trợ kĩ thuật một cách trực tiếp nếu bạn mua các Add-on
  • Có khả năng hỗ trợ cả hệ điều hành MAC và LINUX

Với dung lượng thấp bạn chỉ tốn khoảng 1 phút để cài đặt, giao diện nhìn rất sáng, và hiện đại hơn so với IntelliCAD của SolidWorks 2DEditor (DWGeditor). Nó cũng cung cấp các công cụ để tạo cho các sản phẩm thiết kế của bạn độc đáo nhất.Dưới đây là các giao diện được chụp từ màn hình để chỉ bạn cách sử dụng  chương trình.

Hình 2. Giao diện khi khởi động phần mềm

Dễ thấy rằng giao diện của nó cũng gần giống với Autocad và một điểm nổi bật của nó so với DWGeditor là có chế độ bắt điểm Polar. Về layer thì có đủ các công cụ và đặc tính cần thiết cho việc thiết kế.

Hình 3. Thiết lập Layer

Một trong những công cụ độc đáo của phần mềm này đó là Enhanced Command Window cho phép các đối tượng hình học được chọn sẽ sáng lên khi bạn chọn vào., giúp các tùy chọn nổi bật lên, khi đó người vẽ sẽ chọn các lệnh và  đối tượng nhanh chóng và chính xác hơn.

Hình 4. Command Window của DraftSight

Phần mềm này còn có lệnh tạo các khối cơ bản.

Hình 5. Lệnh tạo khối

Các lệnh chuột cũng hoạt động tương  tự như anh em của DS là Solidworks 2012.

Hình 6. Giao diện sau khi thiết kế

Hiệu suất của phần mềm này cũng là một điều đáng lưu ý, với một file thử nghiệm 19Mb thì nó load nhanh hơn 50% so với Autocad.

Tôi sẽ dành nhiều thời gian để thử nghiệm phần mềm này và sẽ cho ra nhiều kết quá so sánh cụ thể hơn.

Nguyễn Phước Hải, biên soạn

Tham khảo: 

www.machinedesign.com

www. 3ds.com

www. rickyjordan.com

Từ  http://meslab.vn/channel/2012/04/thu-nghiem-phan-mem-cad-2d-mien-phi-tu-dassault-systemes.mcx

http://phanmemkythuat.com/wp-content/uploads/2012/12/DraftSightSplash.jpghttp://phanmemkythuat.com/wp-content/uploads/2012/12/DraftSightSplash-280x280.jpgCad2D,cad,Dassault Systemes,thiết kế
Hình 1. Logo của DraftSight Có thể nhiều người sẽ không quan tâm đến nó vì đã có AutoCAD của Autodesk, nhưng nếu là công ty thì đa phần bạn phải mua bản quyền, nếu không muốn tốn phí bạn có thể sử dụng phần mềm miễn phí DraftSight. Những gì...