Thiết kế mô hình mặt 3D cho chày, cối, tấm chặn và lưu dạng đuôi “.igs”

Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform 1

 

Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform như sau:

Khởi động phần mềm Autoform từ biểu tượng trên màn hình sau đó tạo file mới

Vào File®New sẽ xuất hiện một hộp thoại: 

Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform 2

File name: Đặt tên  file

Units: Chọn đơn vị

Tolerance: Khai báo dung sai

Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform 3

File format: Chọn dạng file đưa vào có đuôi “.igs”

Directory: Chỉ đường dẫn tới file 3D cần đưa vào Autoform

 

Đưa mô hình 3D vào môi trường AutoformAutoformCAEbài tập Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform,bản vẽ lắp Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform,bộ video sưu tầm Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform,các lệnh Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform,căn bản nâng cao Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform,Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform mới bắt đầu,Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform pdf mediafire,Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform tổng hợp,ebook Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform,file Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform,file thực hành Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform,gia công Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform,gia công khuôn Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform,gia công phay Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform,gia công tiện Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform,giáo trình Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform,học Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform,học vẽ Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform,hướng dẫn phay Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform,hướng dẫn thực hành Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform,hướng dẫn tiện Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform,khả năng của Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform,khuôn dập Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform,kinh nghiệm dùng Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform,kinh nghiệm sử dụng Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform,lắp ráp Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform,lập trình Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform,link down Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform,mẫu 3d Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform,mô phỏng trên Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform,nên dùng Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform,pdf Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform,sách Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform,sản phẩm của Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform,so sánh Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform,tách khuôn Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform,tài liệu cơ bản Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform,tài liệu Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform,thiết kế cơ bản Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform,thiết kế mặt Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform,thiết kế nâng cao Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform,thiết kế sản phẩm Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform,tổng hợp bài giảng Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform,tổng hợp tài liệu Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform,tự học Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform,tuyển dụng Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform,video Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform,video phay Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform,video tiện Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform,xuất bản vẽ Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform,xuất chương trình Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform,xuất Gcode Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform
Thiết kế mô hình mặt 3D cho chày, cối, tấm chặn và lưu dạng đuôi “.igs”   Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform như sau: Khởi động phần mềm Autoform từ biểu tượng trên màn hình sau đó tạo file mới Vào File®New sẽ xuất hiện một hộp thoại:  File name: Đặt...