Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform

Thiết kế mô hình mặt 3D cho chày, cối, tấm chặn và lưu dạng đuôi “.igs”

Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform 1

 

Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform như sau:

Khởi động phần mềm Autoform từ biểu tượng trên màn hình sau đó tạo file mới

Vào File®New sẽ xuất hiện một hộp thoại: 

Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform 2

File name: Đặt tên  file

Units: Chọn đơn vị

Tolerance: Khai báo dung sai

Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform 3

File format: Chọn dạng file đưa vào có đuôi “.igs”

Directory: Chỉ đường dẫn tới file 3D cần đưa vào Autoform

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *