ĐƯỜNG ỐNG Revit MEP

Ống dẫn có thể được hiển thị trong nhiều cách khác nhau, bao gồm cả hình chữ nhật, trịn, hoặc hình bầu dục, như thể hiện trong hình.

revit p 1

 

Đường ống là một hệ thống family và là chất keo giữ các hệ thống với nhau, nhưng nó cũng phụ thuộc vào tiêu chuẩn families để tạo ra một loại ống dẫn, như mô tả trong phần tiếp theo. Và có những cân nhắc quan trọng cần lưu ý.

Trước hết, đường ống và phụ kiện liên quan là hệ thống ít hơn – chúng không tạo thành một phần của một hệ thống cho đến khi kết nối với các điểm trên các thiết bị cơ khí hoặc thiết bị đầu cuối ống không khí. Trong đó ống dẫn có thể trở thành gắn liền với một hệ thống khi kết nối với thiết bị.

revit p 2

Thứ hai, một hệ thống có tên sẽ có hiệu quả hơn trong môi trường thiết kế so với thiết lập mặc định. Điều này hỗ trợ thiết kế và soạn thảo trong việc định vị hệ thống và các đối tượng liên quan đến chúng. Một ví dụ của việc này là khi bạn có một tầng được chia thành các khu, một hệ thống có thể được gọi là Level 1 Zone A.

revit p 3

Thứ ba, khi chạy kiểm tra đoạn hở, biết rằng phần cách nhiệt ống dẫn sẽ không tạo thành một phần của việc tính toán khi chỉ có một đoạn hở được phát hiện.

revit p 4

 

Một số tài liệu bạn có thể tham khảo:

img01