File cài đặt phần mềm Topsolid 2013 v7.7 x86/x64

File cài đặt phần mềm Topsolid 2013 v7.7 x86/x64

1288
Hữu ích?

Missler Topsolid 2013 v7.7 x86/x64 - MAGNiTUDE
Missler Topsolid 2013 v7.7 x86/x64 – MAGNiTUDE | 8.49 GB

TopSolid 7 is the new generation of CAD/CAM software developed by Missler Software. TopSolid 7 offers huge innovations on the CAD/CAM market by simplifying the design and modification of large assemblies in an organized and structured environment. The end user benefits from productivity gains estimated at being 30% superior to traditional solutions.

The new software has strongly developed the following points:
• The management of technical data used in relation with an ERP system
• Large assembly management
• The conviviality and ease of use of the software

Exceptional performances
• TopSolid 7 has been completely rethought and re-written based on new software technology (C#, native PDM)
• Automatic and transparent lightening of models
• Incremental management of modifications
• An exceptional management of the memory of large assemblies
• Extraordinary reaction speeds thanks to the use of multi-core technology (graphics, draft, etc.)

Benefits which make all the difference in your everyday work
• Improved management of your Design Office with integrated Product Data Management
• A simple to use and convivial software
• Capitalize your company know-how by using components and intelligent processes
• Advanced and integrated simulation (kinematics, dynamics, Finite Element Analysis…)
• Powerful sheet metal functions
• Integrated with all TopSolid CAD/CAM solutions
• A software for mechanical engineers

Note:
Our previous release, MISSLER.TOPSOLID.V2013-MAGNiTUDE, is V6.14.
V6 and V7 are developed together by Missler. This is V7.7 of Missler TopSolid.

100k/2DVD

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang Quyền lợi học viên:

5 COMMENTS

    • Bản này bản full mà, có đầy đủ,dung lượng cài là 4.3 Gb
      Còn full hết có cả hướng dẫn + catalogue của hãng.

    • TOpsolid nó có 2dvd lận, a phải mua 2dvd thì mới đủ modul và các thư viện đi kèm, 100k. Thanh toán thẻ cào rồi nhận link load.

  1. Mình cũng đang muốn mày mò tự học thêm cái này, qua thông tin thấy tiện dùng, minh cũng muốn tìm hiểu thêm modile khuôn dập tấm và dập khối
    mình đang ở Hà Nội, bạn cho mình thêm thôn tin và cả phần mềm và giáo trình tiếng việt mình sẽ cào thẻ cho bạn nhé!

Leave a Reply