Fillet nâng cao (fillet mặt)

Tạo một khối hộp đơn giản bằng lệnh Extrude như hình dưới.

fittetmat1
[adrotate banner=”7″] Tiếp theo ta chọn lệnh Fillet => Full round fillet => Chọn mặt cạnh bên thứ nhất => Chọn mặt giữa => Chọn mặt cạnh bên thứ 2.

fittetmat2

Click “Ok”, ta có kết quả như hình dưới.

fittetmat3
[adrotate banner=”8″]