Fillet nâng cao (fillet mặt)

Fillet nâng cao (fillet mặt)

549
Hữu ích?

Tạo một khối hộp đơn giản bằng lệnh Extrude như hình dưới.

fittetmat1

Tiếp theo ta chọn lệnh Fillet => Full round fillet => Chọn mặt cạnh bên thứ nhất => Chọn mặt giữa => Chọn mặt cạnh bên thứ 2.

fittetmat2

Click “Ok”, ta có kết quả như hình dưới.

fittetmat3

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang Quyền lợi học viên: