Gia công 2D nâng cao Artcam Pro 9

Phần này sẽ bao gồm cả chu trình gia công 2D – 2.5D:

 • Merge Đường chạy dao
 • Copy Đường chạy dao
 • Profile cut out using Bridges

Hướng dẫn cách tạo nhiều đường chạy dao khác nhau trên một chi tiết trên artcam pro 9, và cách merge chúng lại để tạo thành một toolpath duy nhất.   Sau đó dùng Merged toolpath và sao chép nó nhiều lần trên toàn bộ diện tích vật liệu để tạo nhiều chi tiết.

 • Mở file thực hành “Spider Cutouts.art

Sau khi bạn merge toolpath thì dùng lệnh Copy Toolpath để tính toán gia công cho toàn bộ chi tiết.

 •  Trong khoảng trắng của mô hình, chọn toàn bộ phần thân của Spider.

 

ad artcam 1

 

 • Click Toolpath ở dưới Assistant \.
 • Chọn  Profile Toolpath từ 2D Toolpath.
 • Chọn Outside cho Profile Side.
 • Nhập các giá trị bên dưới cho Profile toolpath:
 • Start Depth = 0
 • Finish Depth = 0.130
 • Allowance = 0
 • Tolerance = 0.0005
 • Machine Safe Z thiết lập là 0.2
 • Click Chọn để mở Tool Database trong vùng Profiling Tool.
 • Chọn dao 1/16” End Mill.
 • Mở rộng 1/16” End Mill  để hiệu chỉnh các thông số.
 • Nhập các giá trị bên dưới:
 • Stepover = 0.022
 • Stepdown = 0.065
 • Feed Rate = 150 inch/min
 • Plunge Rate = 30 inch/min
 • Spindle Speed = 19000 rpm
 • Tool Number = 1
 • Mở rộng Cut Direction .
 • Chọn  Conventional.
 • Ở mục Sequencing, mở rộng các tùy chọn Sequencing.
 • Chọn Top to Bottom.

Bằng cách thiết lập trình tự quy trình, ArtCAM sẽ ưu tiên tính toán đường chạy dao từ trên xuống.

 • Mở cửa sổ Material Setup và click Setup.
 • Chiêu dày của vật liệu 0.125”.
 • Thiết lập X0 Y0 ở góc trái bên dưới và  Z0 thiết lập tại Top of Block.
 • Chọn Now để tính toán đường chạy dao.
 • Close.
 • Phóng to Vectors ở 2D View.
 • Chọn Toolpath Vector.

Toolpath Vectors chuyển qua màu xanh lá khi được chọn.

 • ở cửa sổ Toolpath chọn Profile Options.
 • Click tùy chọn Bridges để mở rộng cửa sổ.
 • Nhập các giá trị bên dưới vào:
 • Bridge Length = 0.25
 • Bridge Thickness = 0.063
 • Check tùy chọn 3D Bridges
 • Constant Number = 4
 • Click Create Bridges để xác nhận các giá trị được nhập.

 

 

ad artcam 2

 

Bằng cách phóng to và rê chuột vào các đường, bạn dễ dàng định vị trí các đường chạy dao.

 • Đóng Profiling Options.
 • Trong mục Toolpath Simulation, chọn  Simulate toolpath fast.

Ở chế độ 3d bạn sẽ thấy các đường ăn dao được thêm vào

Để xem chế độ gia công tốt hơn,bạn chuyển qua 3d để xem.

 • Click  2D View.
 • Chọn Assistant.
 • ở vùng Vector Creation bên trái, chọn  Create Rectangle.

 

Kéo chuột chọn hết các vector như dưới.

ad artcam 3

 

 • Nhấp và giữ chuột phải khi đúng vị tri, và kéo tới góc thứ hai để tạo Vector hình chữ nhật.
 • Chọn Create ở Rectangle Creation và Close hôp thoại.
 • Click Toolpath ở phía dưới Assistant.
 • Vector trong 2D view được chọn.
 • Check ô Inside Vector ở vùng Vector Simulation.
 • Xóa các đường chạy dao trước đó bằng cách nhấp  Delete Toolpath.
 • Để mô phỏng tất cả đường chạy dao chọn  Simulate All Đường chạy dao.
 • Chọn  Save Toolpath as Template.
 • Đặt tên Toolpath Template Spider.
 • Click  2D View.
 • Chọn Vector bên ngoài quanh chi tiết.
 • Chọn  Load Toolpath Template từ Toolpath Operations.
 • Chọn Spider Toolpath Template.
 • Click Now để tính toán.

Giờ thì các thông số của dao ngón 1/16” end mill, sẽ được lưu trong template.

 • Chọn vector Profile1.
 • Click Bridges để mở rộng cửa sổ.
 • Nhập các thông số dưới vào cửa sổ Bridges:
 • Bridge Length = 0.25
 • Bridge Thickness = 0.063
 • Tick 3D Bridges
 • Constant Number = 4
 • Click Create Bridges để chấp nhận giá trị được nhập.
 • Chọn Vector cần mô phỏng, Toolpath simulation.
 • Chọn  Simulate Toolpath Fast để xem mô phỏng đường chạy dao.

Tiếp theo là ta sẽ nhập hai đường chạy dao thành một để gia công chi tiết.

 • Click  2D View
 • Zoom Vectors và chọn đường chạy dao.
 • Giữ Shift chọn Vector thể hiện đường biên cắt của chi tiết.

Đảm bảo rằng chỉ vector thể hiện đường chạy dao được chọn.  Cả hai đường chạy dao chuyển sang màu xanh lam sau khi chọn.

 • Chọn  Toolpath Merge từ Toolpath Operations.
 • Merging Order.
 • Đặt tên Merged Toolpath Spiders.
 • Click Calculate
 • Close.

Bạn không thể hiệu chỉnh các đường chạy dao sau khi chúng được merge.  Có thể tick vào Preserve Original Toolpath.

Copy Đường chạy dao dùng để sao chép toàn bộ đường chạy dao tới vị trí mới, bằng cách xoay, chọn điểm chuẩn,..

 • Chọn Merged (Spider) Toolpath Vectors.
 • Chọn Toolpath Copy từ Toolpath Operations.
 • Chọn Block Copy và Distances are gaps.
 • Nhập như dưới:
 • X Gap = 0.25
 • Y Gap = 0.25
 • Number of Columns = 5
 • Number of Rows = 5

ad artcam 4

 • Click Apply để sao chép đường chạy dao.
 • Đóng cửa sổ Toolpath Copy.

Lúc này bạn chọn tất cả các đường vector ở 2D view và merge chúng lại một để gia công toàn bộ chi tiết.

 • Chọn hết các vector đường chạy dao ở  2D View.
 • Click  Toolpath Merge từ Toolpath Operations.
 • Chọn Automatic Merging Order.
 • Đặt tên Toolpath 25 Spiders.
 • Click Calculate.
 • Close.

Toàn bộ 25 đường chạy dao sẽ được nối lại thành một, chỉ với một đường chạy dao là có thể gia công toàn bộ 25 chi tiết

 • Chọn Toolpath Simulation và bỏ tick Inside Vector.
 • Xóa các mô phỏng đường chạy dao trước thông qua  Delete Toolpath.
 • Click  Simulate Toolpath Fast.

Giờ đường chạy dao mô phỏng cắt đứt 25 đối tượng.  Và ta có thể xuất chương trình này vào máy CNC để cắt chi tiết.

 • Ở mục Toolpath Operations trên cửa sổ Toolpath, click vào biểu tượng  Save Toolpath.
 • Chọn máy gia công- CNC Router từ Machine Output File và click Save.

ad artcam 5


 

Giờ thì mã lệnh đã được đổ vào máy CNC và có thể bắt đầu khắc.