Gia công 3+ 2 trục trong Powermill

công 3+ 2 trục

Nhập một mô hình: D\users\training\PowerMILL_Data\five_axis\3plus2_as_5axis\3plus2b.dgk

Chú ý: mô hình cao gần 175mm

bàicông 3+ 2 trục trong Powermill 1

Chọn một phép chiếu đẳng cực và xem xét các tùy chọn gia công. Chú ý các mặt bên tương đối cao của chi tiết và hướng của ba hốc không thể gia công 3 trục (với dao được canh chỉnh tới trục Z).

Tạo một mặt làm việc và di chuyển nó tới khoản cách Z175 để bỏ phần đỉnh của chi tiết đi và đặt tên nó là ztop175_A rồi kích hoạt nó.

Việc canh chỉnh mặt làm việc cho các góc đa hợp giúp người dễ dàng sử dụng PowerSHAPE ( làm quen với các lệnh).

Một phiên bản tính năn giới hạn tên là Wireframe modeling có thể được truy cập trực tiếp  từ  PowerMILL. Tạo một Pattern để cho phép try cập Wireframe modeling, chọn mô hình và định hướng lại Workplanes như yêu cầu,. Mặt khác, người dùng có thể sử dụng phương pháp trực tiếp trong PowerMILL như được mô tả trong trang dưới đây.

bàicông 3+ 2 trục trong Powermill 2

Tạo  một mặt làm việc mới có tên x0el30_B , chọn biểu tượng Align to Pick và sử dụng chuột trái hoặc hộp khung dây tại đáy của hốc đầu tiên ( nằm dọc theo toàn bộ X )

bàicông 3+ 2 trục trong Powermill 3 bàicông 3+ 2 trục trong Powermill 33

Kích hoạt Workplane x0el30_B

Workplane sẽ được canh chỉnh tự động tới khung dây với trục Z vuông góc với mặt phẳng. Ta vẫn cần phải hiệu chỉnh Workplane khi trục X phải chỉ ngược chiều kim đồng hồ xung quanh chi tiết trong mốc quy chiếu tới các tọa độ chung.

bàicông 3+ 2 trục trong Powermill 4 bàicông 3+ 2 trục trong Powermill 44

Xoay Workplane xung quanh Z với Angle -90 ( vuông góc với đáy hốc), chú ý trục X phải chỉ ngược kim đồng hồ tương ứng với Transform (Global Datum) khi được chiếu từ đỉnh của chi tiết. (trong trường hợp chưa có sẵn)

 • Tạo một Workplane khác có tên là x120el30_C. cho hốc thứ 2.
 • Bỏ kích hoạt Workplane gốc, xoay x120el30_C xung quanh Z một góc 120º.
 • Kích hoạt Workplane x120el30_C.
 • Thao tác tương tự với hốc thứ 3, xoay Workplane thêm 120º và đổi lại tên là x240el30_D.

Chi tiết  đã sẵn sàng để được gia công tạo ra chiến lược riêng tương ứng với 4 canh chỉnh Workplane khác nhau. (Ztop175_A, x0el30_B, x120el30_C, và x240el30_D).

Với từng hốc, một Block vật liệu hình chữ nhật sẽ được tạo ra cục bộ, tương ứng với Workplane 3+ 2. Một mô hình đường viền sẽ được tạo xung quanh các hốc để đưa vào các chiến lược gia công.( gia công bên trong đường viền).

Đối với người dùng mới làm việc với gia công nhiều trục thì chiều cao dịch chuyển nhanh và điểm đầu/cuối của mỗi đường chạy dao nên được sắp xếp trên đỉnh của chi tiết để đảm bảo di chuyển nhanh an toàn giữa các Workplane gia công riêng (như trong hình vẽ).

Chọn một hình chiếu theo X và di chuyển con trỏ chuột tới vị trí thích hợp cho điểm bắt đầu và kết thúc dao phù hợp trên màn hình. Vị trí tọa độ XY được hiển thị ở bên phải vùng đồ họa.

bàicông 3+ 2 trục trong Powermill 5

Các giá trị phù hợp cho  Rapid Move Heightsvà Start and  End Point để được áp dụng cho hốc nhỏ được mô phỏng trên đây và được nhập bằng tay vào bảng bên dưới.

Chú ý: Nhập các giá trị của Start Point cho End Point

bàicông 3+ 2 trục trong Powermill 6 bàicông 3+ 2 trục trong Powermill 66

Khi tất cả các mặt làm việc đã được tạo, một loạt các đường chạy dao sẽ được tạo từ chuyển đổi của Workplane này sang Workplane khác để đưa ra Tool Alignment phù hợp. Mỗi đường chạy dao sẽ là một công đoạn gia công 3 trục tương ứng với Workplane đang làm việc.

bàicông 3+ 2 trục trong Powermill 7

Tạo các chiến lược gia công như được liệt kê biên dưới, thiết lập các mặt phẳng 3+2.

bàicông 3+ 2 trục trong Powermill 77

•           Lưu Project:-

D:\users\training\COURSEWORK\PowerMILL-Projects\3+2example.

(Nó sẽ được dùng lại trong toàn bộ chương Swarf Machining)

Sau khi tạo các đường chạy dao cho 3 + 2 Axis, ta chỉ có thể xuất ncdata hợp lệ bằng bộ một hậu xử lý tương thích. Với các chương trình có cac đường chạy dao đa canh chỉnh, NC Program sẽ xuất các tùy chọn tạo ncdata từ một mốc ( trong trường hợp này Workplane – ztop175_A). Tùy chọn này có trong cửa sổ NC Preferences hoặc NC Program Settings.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *