Gia công biên dạng 2D Artcam Pro 9

Profiling toolpath được tạo với độ sâu xác định, trên Inside hoặc Outside củavector khép kín. Cũng có 1 tùy chọn để áp dụng hướng Climb Mill hoặc Conventional của đường cắt. đối với open Vector, Inside sẽ offset sẽ offset đường chạy dao qua phải hướngvector trong khiOutside sẽ offset đường chạy dao qua trái hướng vector.

Độ sâu đường cắt  đối với lắt cắt tiết diện được xác định bởi thông số được lưu, ví dụ nếu dao có step down tối đa là 2mm, sẽ mất 5 lắt cắt tiết diện để xuống tới độ sâu 10mm.

Với 2D Profiling toolpath, tùy chọn có sẵn để tiếp cận tiết diện cần thiết với đường vào/ra dao cung ngang. Tùy chọn này tạo dịch chuyển đâm dao từ thiết diện theo bởi chuyển tiếp tiếp xúc và mượt trên đường dẫn thực tế.

  • Chọn Profile side là Outside.
  • Chọn Start Depth 0, Finish Depth 10 và Allowance 0.
  • Trong Profiling Tool, click nút Select và tải 6mm End Mill được sử dụng trong hoặt động 2D Area Clearance.

Khi 2D Profiling quanh 1 thành phần, 1 gia công tinh cao cấp được tạo với các vật liệu nếu hướng di chuyển ở bên trái vector (Climb Milling). Tuy nhiên có 1 số vật liệu ở vị trí gia công tinh cấp cao được tạo nếu hướng di chuyển nằm bên phải vector (Conventional).

  • Chọn Climb Milling.

Click Calculate Now để tạo đường chạy dao

gh artcam