Chuyên mục: Nguội

Dụng cụ cắt(p.4)_ câu hỏi ôn tập

Dụng cụ cắt(p.4)_ câu hỏi ôn tập

Câu hỏi ôn tập Vật liệu dụng cụ cắt 1.        Các tính chất cần có của dụng cụ cắt 2.       Các nguyên tố hợp kim nào có trong dụng cụ cắt gọt tốc độ cao? …

Dụng cụ cắt (p.3)

Hình dạng dụng cụ cắt Hình dạng dụng cụ cắt là rất quan trọng để cắt gọt kim loại. Mỗi khi máy phải dửng lại để điều chỉnh hoặc thay dụng cụ cắt bị mòn, …

Dụng cụ cắt (p.2)

Các góc dao tiện và khoảng hở Sự hoạt động chuẩn xác của dao cắt phụ thuộc vào khoảng hở và góc thoát phoi, cắn được mài trên dao cắt. Mặc dù các gốc này …

Dụng cụ cắt (p.1)

Dụng cụ cắt Nội dung Sau khi hoàn tất Bài học này bạn sẽ có khả năng; 1.     Sử dụng chỉ danh kỹ thuật về dụng cụ cắt. 2.     Giải thích công dụng từng loại …

Tính gia công cắt của kim loại (p.2)

Ảnh hưởng của nhiệt độ và ma sát Trong quá trình cắt gọt nhiệt được tạo ra do: 1.       Biến dạng dẻo xảy ra trong kim loại khi tạo ra phoi cắt. 2.       Ma sát …

Tính gia công cắt của kim loại (p.1)

Tính gia công cắt của kim loại Nội dung Sau khi hoàn tất Bài học này bạn sẽ có khá năng; 1.        Giải thích các yểu tố tác động đến tinh gia công cắt của …

Cắt gọt kim loại(p.2)

Các kiểu phoi cắt Các nguyên công được thực hiện trên máy tiện, máy phay, hoặc các máy công cụ tương tự, tạo ra các phoi cắt với ba kiểu cơ bản: không liên tục …

Cắt gọt kim loại(p.1)

Loài người đã sử dụng công cụ để cắt gọt kim loại hàng trăm năm nhưng chưa thực sự hiểu rõ kim loại được cắt gọt như thế nào và điều gì xảy ra khi …

Các quy trình hoàn tất mài rà

Mài rà Mài rà là quy trình mài được dùng để loại bỏ lượng dư rất nhỏ khỏi bề mặt kim loại cần có độ phẳng, độ chính xác và độ bóng cao. Mài rà …

Các quy trình hoàn tất chuốt, xọc

Các quy trình hoàn tất chuốt, xọc Các dụng cụ cắt cầm tay nói chung được dùng để cắt bỏ các lượng nhỏ kim loại và được thiết kế để thực hiện các nguyên công …