Gia công hình nổi 3D Artcam Pro 9

Tổng quan

Lệnh này cung cấp các chu trình gia công tinh,chiếu 1 đường chạy dao qua bề mặt hình nổi trong khi điều chỉnh hình và thiết lập dao.

Ví dụ về gia công 3D

Ví dụ sau giúp người dùng tạo đường chạy dao gia công tinh và bán gia công tinh tiếp nối Z Level Roughing được tạo trong phần trước.

 

 • Mở mô hình được tạo trước đó:-

D:\users\training\COURSEWORK\ArtCAMPro-Jobs\Train-machine-ted.

dn artcam 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nổi có sẵnxuất hiện trong 3D View:

 

 • Nhấn F3 để mở 3D View và Chọn Toolpath tab.

Đã có sẵn đường chạy dao Z Level Roughing được lưu tỏng trong mô hình ArtCAM.

 

 

 

 

Định nghĩa vật liệu và thiết lập gia công cơ bản được xác định sẵn dựa trên đường chạy dao Z Level Roughing được lưu trong ArtCAM Model.

 

dn artcam 2

Đường chạy gia bán gia công tinh (Raster)

Tùy chọn Machine Relief được áp dụng để tạo đường chạy dao bán gia công tinh bằng cách sử dụng chu trình Raster in X với material Allowance 0.25mm. chúng ta nên cắt qua hình nổi để loại bỏ các bước còn lại bởi hoạt động gia công thô trước đó.

 • Chọn Machine Relief Từ 3D Toolpath.

Trang gia công này bao gồm nhiều tùy chọn cho phép người dùng điều khiển và “tinh chỉnh”  đường chạy dao.

 dn artcam 3

Area to machine – lệnh này áp dụng cho Composite Relief hoặc vùng trong Vector được chọn.

Strategy – có 6 tùy chỉnh chu trình cơ bản:-

Raster in X – tạo chu trình theo 1 hướng.

Raster in X and Y – lặp lại chu trình ở 90 độ.

Spiral –tạo chu trình xoắn ốc được giới hạn bởi mô hình.

Spiral in a box – tạo chu trình xoắn ốc được trimmed bởi mô hình.

3D Offset – theo đường biên dạng ngoài offsetting đường chạy dao với bước tiến dao liên quan tới hình 3D.

3D Offset Spiral –  giống như 3D Offset nhưng tạo hình xoắn ốc thay vì stepped offset.

Raster Angle – nhập 1 góc khác cho hướng đường chạy dao(demặc định 0 độ= theo trục X).

Do Multiple Passes – nếu không gia công vật liệu cứng, thay vì áp dụng 1 đường cắt cho toàn bộ độ sâu, chúng ta có thể thực hiện giai đoạn này chậm bằng cách lạp lại chu trình đi xuống Từ chiều cao xác định bằng cách áp dụng Do Multiple Z Passes.

MaterialMachine Safe Z đã được thiết lập cho mô hình này trước đó trong khi tạo  đường chạy dao gia công thô.

 • Chọn chu trình Composite Relief và Raster in X với Raster Angle 45, Allowance 0.25 và Tolerance 0.1.
 • Trong vùng Tool, click nút Select để truy cập tool database.
 • Chọn Ball Nose 3mm Từ Aluminium – 3D Finishing.

1 dao Ball Nosed được sử dụng cho gia công tinh để theo mô hình 3D hiệu quả hơn.

 • Chỉnh sửa Stepover thành 0.5 và bỏ tick Do Multiple passes.
 • Nhập toolpath name BN3-SemiFinish.
 • Click Calculate Now và Close.

dn artcam 4

Đường chạy dao bán gia công tinh như hình với 1 thiết lập bước tiến dao lớn góc 45 độ đối với gia công tinh toàn bộ hình nổi. 1 bước tiến dao mịn được sử dụng trong hoạt động Finishing cho phép đường chạy dao tiếp theo.

 • Chọn Simulate Toolpath Fast.

dn artcam 5

Dao Dia 3 Ball Nose tạo 1 mẫu biểu Semi-Finished với 0.25 Thickness trên relief. Lợi ích của việc chạy đường chạy dao bán gia công tinh là nó loại bỏ các bước còn sót lại bởi Z Level Roughing, để lại 1 tỷ lệ loại bỏ vật liệu đối với hoạt động gia công tinh cuối cùng.

 • Chọn File è Save để cập nhật mô hình ArtCAM.