Gia công mặt nghiêng phay solidcam 2013

Wall draft angle

Tùy chọn này cho phép các bạn có thể sử dụng cho việc gia công những mặt phẳng ngiêng với một góc cố định trên cả một vùng gia công..

Lệnh này chỉ có thể sử dụng cho những nguyên công như Profile và Pocket. Trong nguyên công Profile, Depth type bắt buộc phải là một hằng số hay phải được xác định.

Để có thể sử dụng được tùy chọn này, các bạn tick vào ô như hình dưới.

b phaycam 1

Ttùy chọn Wall draft angle cho phép các bạn có thể gia công những mặt nghiêng với một góc nghiêng không đổi trên suốt vùng gia công.

Khi các bạn nhấp chọn vào tùy chọn này, hộp thoại Wall Draft Angle sẽ xuất hiện.b phaycam 2

External wall angle

Thông số này dùng để xác định góc nghiêng của thành bên được đo từ trục tọa độ Z đến nơi cần đo:b phaycam 3

Island wall angle

Thông số này dùng để xác định góc nghiêng của thành bên của phần nổi (đảo) với phương pháp giống như External wall angle.

Thông số này chỉ được dùng cho nguyên công Pocket.

b phaycam 4