Gia công NX9_Mâm dao

Gia công NX9_Mâm dao

393
Hữu ích?

Mâm dao thể hiện số dao trong một máy và do đó nó bao gồm các loại dao, số lượng dao mà nó chứa được.
Trong một chu trình gia công cắt gọt, cần phải có mâm dao (Carrier) , số hốc chứa dao (Pocket) và dao (Tool) . Dao sẽ được chứa trong hốc dao, và hốc dao sẽ được chứa trong mâm dao. Mỗi hốc chứa dao được gán tương ứng với một số,
số này sẽ là số thứ tự của dao khi xuất chương trình sang NC Code cho máy CNC. Tùy theo mâm dao của máy CNC tại nơi sản xuất mà gán số cho phù hợp.

Các bước để thiết lập mâm dao:

- Trong môi trường Manufacturing , tab Home , chọn Create Tool

thanh Top Border chọn Menu > Insert > Tool

hoặc trên

- Trong hộp thoại Create Tool, tab Tool SubType, chọn Carrier
.
mam dao 1

Chọn vị trí cho mâm dao trong tab Location, ô Tool. Mặc định là

GENERIC_MACHINE. Có thể để mặc định hoặc chọn vị trí khác

mam dao 2

- Nếu muốn có thể đặt tên cho mâm dao này. Tab Name

mam dao 3

- Chọn OK để tạo mâm dao.

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang Quyền lợi học viên: