Gia công NX9_Đo đạc kích thước

Tiếp theo sẽ tìm hiểu một số kỹ thuật để giúp lựa chọn hình học.

do dac kich thuoc 1

QuickPick (lựa chọn nhanh)

Danh sách trong QuickPick cho phép chọn các hình học bị ẩn.

do dac kich thuoc 2

Chọn mặt trên

+ Chọn tab Analysis > Measure Distance.

do dac kich thuoc 3

+ Trong hộp thoại Measure Distance, chọn Distance từ danh sách Type.

do dac kich thuoc 4

 

 

+ Đặt con trỏ lên mặt trên của chi tiết, đợi khoảng 2 giây.

do dac kich thuoc 5

Thông báo QuickPick ( ) xuất hiện trên con trỏ vì hình học phụ khác được ẩn phía sau mặt trên của chi tiết mà con trỏ đặt đến.
+ Click chuột khi thông báo QuickPick ( )

được hiển thị.

+ Chọn Face in HOUSING_COVER trong danh sách QuickPick, mặt đó sẽ được làm nổi bật lên.

do dac kich thuoc 6
Chọn mặt dưới

+ Đưa con trỏ vào mặt dưới như trong hình, đợi khoảng 2 giây

do dac kich thuoc 7

Thông báo QuickPick ( ) xuất hiện trên con trỏ vì hình học phụ khác được ẩn phía sau mặt con trỏ đặt đến.
+ Click chuột chọn mặt khi thông báo

QuickPick ( ) được hiển thị.

Trong trường hợp này cần chọn mặt dưới cùng

của chi tiết.

+ Chọn Face in HOUSING_COVER từ danh

sách QuickPick mà làm nổi bật các cạnh đáy.

do dac kich thuoc 8
Quá trình đo sẽ được thực hiện giữa mặt trên và mặt dưới.

do dac kich thuoc 9

Chọn Cancel trong hộp thoại Measure Distance