Gia công NX9_Khai báo chi tiết cần gia công

Gia công NX9_Khai báo chi tiết cần gia công

367
Hữu ích?

Các bước này sẽ xác định hình dạng chi tiết bên trong phôi (WORKPIECE). Hình

dạng chi tiết sẽ được sử dụng khi tạo các chu trình gia công.

can gia cong 1 can gia cong 2

+ClickOKđểxácnhậnhộp thoại Part

 

Geometry.

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang Quyền lợi học viên: