Gia công NX9_Lắp chi tiết lên bàn máy

Để định vị chi tiết, phải thiết lập chi tiết được gắn với các khớp nối (hệ tọa độ). Chi tiết gắn kết với khớp nối của máy thường vào ngay điểm giữa của bàn máy. Chi tiết gắn kết với khớp nối của chi tiết thường được gắn vào điểm giữa của mặt dưới chi tiết.
Sau khi click OK, hộp thoại Part Mounting xuất hiện.

len ban may 1

 

+ Chọn Use Part Mount Junction từ danh sách Positioning

len ban may 2

 

+ Click Specify Part Mount Junction .

len ban may 3

WCS cho chi tiết này ngay điểm giữa mặt đáy. Trong hộp thoại CSYS, cần gắn khớp nối (hệ trục tọa độ) vào điểm giữa của chi tiết, tức là ngay WCS của chi tiết.
+ Chọn WCS từ danh sách Reference trong mục Reference CSYS

len ban may 4
+ Click OK

Chi tiết gắn với khớp nối hiển thị trên chi tiết như là một hệ tọa độ X, Y, Z tại WCS

len ban may 5

+ Click Select Part trong mục Workpiece Parts

+ Chọn vào khối chi tiết.

+ Click OK.

+ Đóng cửa sổ Information vừa xuất hiện.

+ Click OK trong hộp thoại 3-Ax Mill Vertical. Màn hình đồ họa sẽ xuất hiện máy gia công.

len ban may 6