Gia công NX9_Mô phỏng gia công

Bây giờ có thể mô phỏng các chuyển động máy công cụ như các chương trình thực thi.
+ Trên nền cửa sổ đồ họa (có thể cần phải thu nhỏ), nhấp chuột phải và chọn Orient View > Front.
+ Zoom và Pan để nhìn thấy chi tiết rõ ràng hơn.
+ Click Program Order View.

+ Click vào chương trình 1234.

p gia cong 1

 
+ Chọn tab Home > Simulate Machine

trong nhóm Operations

p gia cong 2p gia cong 3

 

Hộp thoại Simulate Control Panel xuất hiện

như hình bên.

+ Cần phải chắc chắn rằng Tool Path Simulate đã được chọn từ danh sách Visualization.

p gia cong 4 p gia cong 5
+ Click Play

 

p gia cong 6

 

+ Sử dụng thanh trượt để điều chỉnh tốc độ

p gia cong 7
Có thể phóng to, thu nhỏ, xoay và pan chi tiết trong khi mô phỏng.

+ Tiếp tục mô phỏng đến cuối cùng hoặc nhấn Stop để dừng mô phỏng

+ Click Close.

Những vấn đề cơ bản đã hoàn thành.
.