Gia công NX9_Xác định các thông số

Xác định các thông số chung là nhiệm vụ thiết lập cuối cùng sẽ thực hiện. Các thông số chung như tốc độ trục chính, bước tiến dao, và chiều sâu cắt được dùng chung giữa nhiều hoạt động.

xd cac thong so 1

 

Xác định dữ liệu gia công tự động.

Các bước sau cho phép hệ thống tự động xác định tốc độ trục chính, bước tiến dao, và chiều sâu cắt dựa trên vật liệu chi tiết, vật liệu dao, và đường kính dao.
+ Chọn Menu > Preferences > Manufacturing từ thanh Top Border.
+ Trong hộp thoại Manufacturing Preferences, chọn tab Operation.

+ Trong tab Machining Data, chọn Automatically Set in Operation.

xd cac thong so 2

+ Click OK.

xd cac thong so 3