Gia công thô Z level Rough Machining Artcam Pro 9

Ví dụ về Z Level Roughing (Raster)

Ví dụ này giúp người dùng tạo đường chạy dao bằng cách sử dụng Z Level (Raster) Roughing trên ArtCAM Relief (hình gấu teddy).

ds artcam 1

Độ dày của vật liệu gia công được nhập tại đây. Độ cao hình nổi hiện hành cũng hiển thị (5.115). Khi độ dày vật liệu lớn hơn độ dày hình nổi, giá trị offset đầu hoặc cuối được nhập. Điều này cho phép người sử dụng định vị hình nổi trong vật liệu yêu cầu.

Material Z Zero (dữ l;iệu gia công) cũng được thiết lập ở đầu hoặc cuối của khối.

  • Nhập Material Thickness là 6mm.
  • Thiết lập Top Offset of 0.25mm.
  • Hãy chắc chắn rằng Material Z Zerotop.
  • Click OK.

ds artcam 2

  •  Từ 3D Toolpath section, Chọn Z Level Roughing.

Trang Z Level Roughing xuất hiện.

Như tất cả các trang Assistant, nút Show Help giúp hiển thị và xóa help Từ trang.

Z Level Roughing sẽ loại bỏ vật liệu quanh hình thành với giá trị lượng dư và dun sai (Material AllowanceTolerance) xác định. Đối với dao được sử dụng rộng rãi cho quy trình. Z Level Roughing chia  vật liệu thành  các lớp cắt theo chiều Z và thực hiện chu trình làm sạch vùng chọn (Raster hoặc Offset.

 

ds artcam 3 ds artcam 4

 

  • Trong Area to Machine, Chọn Composite Relief.
  • Click Roughing Tool Chọn… tab để truy cập vào Tool Database.ds artcam 5

Tool Database mặc định chứa tùy chọn dao và các thông số liên quan đối với các vật liệu. có thể xóa, chỉnh sửa hoặc thêm các lựa chọn khi cần.

Tool Database cũng có thể truy cập vào biểu tượng Selecting  trong Toolpath Operations.

Để Chọn 1 nhóm dao, Chọn “+” trước tên.

  • Duyệt Metric tools, Steel, Roughing and 2D Finishing và Chọn End Mill 6mm.

Khi dao được chọn trong cửa sổ bên phía tay trái, dữ liệu và mô tả dao hiển thị bên cạnh phải.

ds artcam 6

Có thể chỉnh sửa từng dao khi cần bằng cách nhấn Edit tab bên cạnh phải hình.

  • Nhấn Select.
  • Chọn dấu mũi tên đi xuống  trên End Mill 6mm bar.

Các giá trị dao hiển thị. Thay đổi giá trị trong mẫu đơn này không có ảnh hưởng đến các dao gốc được lưu trữ trong database.

Stepover là khoảng cách giữa các lát cắt.

Stepdown là độ sâu tăng của đường cắt.

 

ds artcam 7

 

 

Tool number cần thiết nếu xuất một dao gia công được trang bị một bộ thay đổi dao tự động