GIA CÔNG TIỆN TRÊN SOLIDCAM 2011-2013

Phần mềm SolidCAM là nhịp cầu kết nối giữa thiết kế và chế tạo với những tính năng mạnh mẽ, dễ sử dụng. Trong thiết kế – gia công tiện CNC, người ta cũng hay dùng SolidCAM. Ưu điểm nổi bật của phần mềm SolidCAM là dễ dàng kết hợp với các tính năng mạnh mẽ của CAM (hỗ trợ gia công bằng máy tính) với khả năng tuỳ biến xử lý dữ liệu, tạo ra các chương trình nguồn để thực hiện trên máy CNC..

Tất cả các tham số hình học 2D và 3D được sử dụng cho quá trình gia công đều liên kết đầy đủ với mô hình thiết kế của phần mềm SolidWorks. Tính liên kết toàn bộ đối với mô hình thiết kế SolidWorks giúp giảm thiểu lỗi trong quá trình tạo chương trình cho máy CNC khi mô hình thay đổi thuận tiện khi xử lý việc cập nhật đối với những mô hình thiết kế đã được lên chương trình cho máy. Việc gia công có thể được tự động hoá nhờ các chương trình thiết kế được lập trình sẵn bởi thiết kế viên.

Tính năng hiển thị và tính lượng gia công trong quá trình gia công của SolidCAM thì miễn chê. SolidCAM sử dụng sự khác biệt giữa mô hình phôi ban đầu và mô hình đích để tính toán các thao gia công trên mô hình 3D. Sau mỗi bước gia công thành công, lượng dư gia công sẽ được cập nhật tự động.

Để ứng dụng được những tiện ích trên của công cụ vẽ thiết kế 3D và lập trình gia công, bạn phải học cách sử dụng các lệnh của nó trước tiên. Video này sẽ hướng dẫn bạn các thông số được dùng trong quá trình gia công tiện trên phần mềm Solidcam, những hướng dẫn này khá đầy đủ gồm tiện vát mặt, tiện biên dạng, tiện rảnh, tiện ren,.. cả thô và tinh, cũng như edit các thông số sao cho phù hợp, sử dụng thành thạo giao diện tiện.

swd8

Xem nội dung đầy đủ của video để hiểu rõ hơn về gia công tiện trên solidCAM 2013 tại đường link: http://cachdung.com/video-huong-dan-gia-cong-tien-tren-solidcam-20112013-8307.html