Gia công trong chế độ 4, 5 trục liên tiếp

Máy gia công 5 trục liên tiếp là một bước tiến quan trọng trong những năm qua. Đây là do  việc tối ưu hóa phép tính bằng số của các vật thể đã thúc đẩy các kỹ sư sáng tạo ra các hình dạng mà chỉ các máy gia công trên 5 trục liên tiếp mới có thể tạo ra.

Để hiểu hết những thách thức trong gia công liên tiếp 5 trục, người dùng cần phải phân biệt 2 kiểu chi tiết:

  • Các chi tiết chỉ có máy công cụ 5 trục mới tạo ra được.

Điều này cho phép người dùng có thể kiểm soát các vấn đề khi tiếp xúc với các phần cố định của chi tiết.

Các chi tiết được tạo ra trên máy 3 trục.

Sau đó, sử dụng máy 5 trục thay cho máy 3 trục có thể giảm thiểu độ dài dao, do đó có thể tăng điều kiện cắt gọt và rút ngắn thời gian sản xuất.

Nhằm  thích ứng trong thị trường mới TopSolid’Cam đã tung ra nhiều chiến lược để xác định đường chạy dao trong chế độ gia công liên tiếp 5 trục, Các chiến lược này gồm có:

  • Chuyển đường chạy 3 trục thành 5 trục

Gia công trong chế độ 4, 5 trục liên tiếp 1Gia công trong chế độ 4, 5 trục liên tiếp 2

Ứng dụng này sẽ đặc biệt dành cho các công ty không tạo hình, được dùng để đặt các góc unpintching vào một đường đi đã được tính toán sẵn. Khi unpinching bằng một phương pháp thích hơp và tránh được va chạm giữa dao và chi tiết, ta có thể giàm đáng kể chiều dài của dao

Gia công trong chế độ 4, 5 trục liên tiếp 3

Quét 5 trục

Với phương pháp này, dao không bao giờ cắt tại giới hạn có tốc độ cắt bằng 0. Ngược lại, người dùng có thể xác định một góc cho phần thân của chi tiết để chặn tiếp điểm giữa dao và chi tiết, do đó cho phép tốc độ cắt không đổi. Thời gian gia công được tối ưu hóa. Khi gia công một chi tiết khó tiếp cận, người dùng cần xác định một đường viền an toàn 3D trong đó phải giữ nguyên phần thân dao. Ngoài ra, bạn cũng có nhiều phương pháp khác để tác động vào phần unpinching của dao

 

Gia công trong chế độ 4, 5 trục liên tiếp Topsolid’CamTopSolid5 trục liên tiếp Topsolid’Cam,5 trục liên tiếp Topsolid’Cam chính xác,5 trục liên tiếp Topsolid’Cam hợp lý,5 trục liên tiếp Topsolid’Cam là gì,5 trục liên tiếp Topsolid’Cam ở đâu,các loại chế độ 4,Cách dùng chế độ 4,cần biết về chế độ 4,cần hỏi chế độ 4,cần tìm chế độ 4,chế độ 4,chỉ dẫn Mô phỏng và kiểm nghiệm Topsolid’Cam,chỉnh chế độ 4,chọn lựa chế độ 4,chọn mua theo chế độ 4,chức năng của chế độ 4,công cụ Mô phỏng và kiểm nghiệm Topsolid’Cam,giải thích chế độ 4,hiều gì về chế độ 4,Nghĩa của chế độ 4,phân biệt chế độ 4,sử dụng chế độ 4,thông số chế độ 4,tìm học Mô phỏng và kiểm nghiệm Topsolid’Cam,tìm mua Mô phỏng và kiểm nghiệm Topsolid’Cam,vị trí chế độ 4,ý nghĩa chế độ 4
Gia công trong chế độ 4, 5 trục liên tiếp Máy gia công 5 trục liên tiếp là một bước tiến quan trọng trong những năm qua. Đây là do  việc tối ưu hóa phép tính bằng số của các vật thể đã thúc đẩy các kỹ sư sáng tạo...