Gia công vector 2D Artcam Pro 9

Giới thiệu.

Đối với loại thành phần 2D cụ thể, việc tạo 3D Relief Model không mang lại lợi ích gì. Đối với các ứng dụng này, ArtCAM Pro có nhiều tùy chọn để tạo Đường chạy dao 2D được tính toán trực tiếp Từ vectors.

Forest Sign – 2D Area Clearance.

 

  • Mở mô hình:-

D:\users\training\ArtCAM Data\Forest_Sign.art

  • Nhấn giữ phím Shift và chọn các vectors hình elip bên trong, con sóc, cây và chữ.

dr artcam 1

dr artcam 2

dr artcam 3

  • Chọn chu trình Raster.

Có 2 tùy chọn có sẵn đối với các chu trình gia công 2D Area Clearance, Raster quay về và đi tới đường dẫn cắt tuyến tính qua 1 thành phần hoặc Offset làm đường dẫn cắt song song với vector được chọn.

dr artcam 4

menu
menu