Giao diện cơ bản của thiết kế Topsolid

1.10

Hình 10  Thanh trạng thái

Cung cấp thông tin phản hồi và cho phép người dùng nhanh chóng thiết lập   các lớp, màu sắc, hiển thị dung sai…kích trực tiếp vào giá trị để thay đổi nó.

 

 Các biểu tượng và chức năng :

Có hai loại biểu tượng trong Topsolid, biểu tượng đơn giản và các biểu tượng với các tùy chọn.

 1.11

Các biểu tượng đơn giản thực hiện chức năng với một nhấp chuột trái duy nhất.

1.12

 

Các biểu tượng với các tùy chọn sử dụng chuột trái vào biểu tượng chọn lệnh như ở trên. 

         

Sử dụng các thanh biểu tượng Context:

 

Nhiều chức năng được hợp lại với nhau trong các thanh ngữ cảnh (các biểu tượng trên thanh dọc nằm bên trái màn hình) Chọn một biểu tượng sẽ thay đổi các chức năng hiển thị trên thanh công cu làm việc (các biểu tượng thanh ngang nằm dưới biểu tượng trên thanh hệ thống), và trong một số trường hợp, các trình đơn cũng được thay đổi.

 

1.13

 

Hình 13 Các thanh chức năng của phần mềm Topsolid

 

Các nút bấm:

 

–         Khi TopSolid có nhu cầu đầu vào từ người sử dụng, nó sẽ hiển thị một ô trống. Trong trường hợp này, đầu vào được thực hiện trực tiếp thông qua bàn phím.

–         Các nút mà không nhấn thả xuống.

 

                  1.14

 

–         Các nút bấm cho phép chuyển đổi giữa các lựa chọn khác nhau. Ví dụ để vẽ một vòng tròn theo mặc định các tùy chọn Đường kính được chọn. Một nhấp chuột vào nút lệnh để chuyển mạch Radius.

        1.15

–         Một số cho phép chọn các tùy chọn từ trình đơn thả xuống. Ví dụ của biến đổi có một hộp thả xuống hiển thị những tùy chọn sẵn khác:

1.16