Giáo trình Autodesk Inventor

ATC INVENTOR

Có nhiều cách để di chuyển các thành phần lắp ráp. Nếu một

thành phần lắp ráp không phải là cố định hoặc không bị ràng buộc

hoàn toàn, ta có thể di chuyển nó trong vùnglắp ráp. Các ràng

buộc sẽ xoá một vài bậc tự do củathành phần lắp ráp này. Có thể

dịch chuyển một thành phần lắp ráp theo các bậc tự do còn lại.

Khi một chi tiết hoặc một cụm lắp được cố định nó sẽ được cố

định trong hệ toạ độ lắp ráp.Chi tiết cố định này sẽ được mô tả

bằng một biểu tượng riêng trên cửa sổ duyệt. Bất kỳ thành phần lắp

ráp nào trong một lắp ráp cũng có thể được cố định. Thành phần

lắp ráp đầu tiên của lắp ráp được tự động cố địnhtuy nhiên ta có

thể huỷ bỏ trạng thái cố định của nó.

http://www.mediafire.com/view/j2230dzikkpypkn/Phanmemkythuat.com_Giáo_trình_Autodesk_Inventor.pdf