Giáo trình Phần mềm thiết kế tự động 3D SolidWorks

3d sw

 Solidworks – là hệthống làm việc theo nguyên tắc cho kích thước, tức là lúc

đầu vẽphác sau đó cho kích thuớc và các mối liên hệgiữa các phần tử. Khi thay đổi

các kích thước thì kích thước và hình dạng của chi tiết cũng thay đổi nhưng vẫn giữ

tính chất chung, Ví dụnhưtrong chi tiết biểu diễn dưới đây chiều cao hình hộp trên

luôn bằng nửa chiều cao hình hộp dưới (Xem hình 1.2) trang sau.

• Đểthực hiện được điều này, khi vẽxong người ta phải thêm các ràng buộc.

Việc thêm ràng buộc giúp cho Solidwork hiểu được mối quan hệgiữa chi tiết chủ

động và chi tiết phụthuộc (bị động) dựa trên nguyên tắc:

) Ràng buộc trôi nổi phải theo ràng buộc cố định.

) Ràng buộc sau phải theo ràng buộc trước.

) Không thểthay đổi, bổsung những ràng buộc mà phá vỡràng buộc trước đó.

) Chính vì vậy, trong trường hợp không bổsung được ràng buộc, phải xóa ràng

buộc trước mới thực hiện được việc bổsung này.

http://www.mediafire.com/view/axxi7u6ki5x26y9/Phanmemkythuat.com_Giáo_trình_Phần_mềm_thiết_kế_tự_động_3D_SolidWorks.pdf