GIÁO TRÌNH REVIT AOTC Dành Cho Người Tự Học RAC

Giáo trình revit này được soạn thảo theo version Revit 2009 nhưng cũng khá dễ dàng học và áp dụng với các version mới hơn.

Click here to download : ( Pass: rc@revitclub )
Chương 0: Mục lục & giới thiệu Revit
http://www.mediafire.com/?cbp6fv91pw1a85j
Chương 1:
http://www.mediafire.com/?27z2hp8ao114jut
Chương 2:
http://www.mediafire.com/?im16eelid0gage9
Chương 3:
http://www.mediafire.com/?40i0veothe46364
Chương 4:
http://www.mediafire.com/?54r2r44gflzuv9v
Chương 5:
http://www.mediafire.com/?68lpokuu0zgmzpm
Chương 6:
http://www.mediafire.com/?zuzli7j8xsun6ii
Chương 7:
http://www.mediafire.com/?cjw6jptq1aaqegr
Chương 8:
http://www.mediafire.com/?w9nptu60j3vflcq
Chương 9:
http://www.mediafire.com/?i3jfs79k2wrragp
Chương 10:
http://www.mediafire.com/?37x3i66i6u95lod
Chương 11:
http://www.mediafire.com/?4l96hfm6r471fd8

Chúc các bạn học tốt với giáo trình revit này.