Giáo trình Solidworks

images (1)

Giáo trình Solidworks

Bên dưới là linkdown giáo trình Solidworks 2014, phiên bản mới nhất để người học dễ sử dụng, chứ không như các tài liệu đang có hiện nay khá là cũ và hầu như không sử dụng được.

Giáo trình Solidworks này gồm 70 trang.

Link mediafire:
https://www.mediafire.com/?2lszv84j04fi2jp

Mục lục:

Chương I. Giới thiệu tổng quan về Solidworks…………………………………………………. 1
1.1 Môi trường làm việc trong Solidworks ……………………………………………………….. 1
1.2 Các thao tác chuột và bàn phím trong quá trình làm việc ……………………………. 2
Chương II: Môi trường phác thảo – Sketcher ………………………………………………….. 3
2.1 Các công cụ phác thảo ………………………………………………………………………………. 3
2.1.1 Vẽ đường thẳng – Line …………………………………………………………………………….. 5
2.1.2 Vẽ đường tròn – Circle …………………………………………………………………………….. 6
2.1.3 Vẽ hình chữ nhật – Rectangle ……………………………………………………………………. 7
2.1.4 Vẽ đa giác đều – Polygon …………………………………………………………………………. 7
2.1.5 Sử dụng lệnh Straight Slot ………………………………………………………………………… 9
2.1.6 Lệnh viết chữ – Text ………………………………………………………………………………… 9
2.1.7 Vẽ Ellips ……………………………………………………………………………………………… 10
2.1.8 Lệnh cắt xén đối tượng – Trim ………………………………………………………………… 11
2.1.9 Lệnh Offset ………………………………………………………………………………………….. 12
2.1.10 Lệnh bo góc – Fillet và vát góc – Chamfer ………………………………………………. 12
2.1.11 Lệnh đối xứng – Mirror ………………………………………………………………………… 14
2.1.12 Lệnh Circular Sketch Pattern …………………………………………………………………. 15
2.2 Các công cụ ràng buộc hình học ………………………………………………………………. 16
2.3 Ghi và hiệu chỉnh kích thước …………………………………………………………………… 19
Chương III . Thiết kế 3D – Part ……………………………………………………………………. 20
3.1 Các công cụ thiết kế 3D. ………………………………………………………………………….. 20
3.1.1 Lệnh Extruded Boss/Base ……………………………………………………………………….. 20
3.1.2 Lệnh Revolved Boss/Base ………………………………………………………………………. 21
3.1.3 Lệnh Swept Boss/Base …………………………………………………………………………… 23
3.1.4 Lệnh Lofted Boss/Base…………………………………………………………………………… 25
3.1.5 Lệnh Extruded Cut ………………………………………………………………………………… 26
3.1.5 Lệnh Revolved Cut………………………………………………………………………………… 27
3.1.6 Lệnh Swept Cut …………………………………………………………………………………….. 27
3.1.7 Lofted Cut ……………………………………………………………………………………………. 27
3.2 Các công cụ hiệu chỉnh 3D ………………………………………………………………………. 27
3.2.1 Lệnh Fillet ……………………………………………………………………………………………. 27
3.2.2 Lệnh Chamfer ………………………………………………………………………………………. 29
3.2.3 Lệnh Shell ……………………………………………………………………………………………. 30
3.2.4 Lệnh Mirror………………………………………………………………………………………….. 32
3.2.5 Lệnh Linear Pattern ……………………………………………………………………………….. 34
3.2.6 Lệnh Circular Pattern …………………………………………………………………………….. 36
3.3 Gán vật liệu và màu sắc cho chi tiết …………………………………………………………. 37
3.3.1 Gán màu cho chi tiết ………………………………………………………………………………. 37
3.3.2 Gán vật liệu cho chi tiết ………………………………………………………………………….. 39
Chương IV: Môi trường lắp ráp chi tiết – Assembly ……………………………………….. 41
4.1 Đưa chi tiết vào môi trường Assembly …………………………………………………….. .42
4.2 Các quan hệ ràng buộc trong môi trường Assembly …………………………………. .42
4.2.1 Coincident ……………………………………………………………………………………………. 43
4.2.2 Parallel ………………………………………………………………………………………………… 45
4.2.3 Perpendicular ……………………………………………………………………………………….. 47
4.2.4 Concentic …………………………………………………………………………………………….. 49
4.2.5 Tangent ……………………………………………………………………………………………….. 51
4.3 Các nhóm lệnh thông dụng ……………………………………………………………………… 53
4.3.1 Lệnh Linear Component Pattern ……………………………………………………………… 53
4.3.2 Lệnh Move Component ………………………………………………………………………….. 53
4.3.3 Nhóm lệnh Assembly Features ………………………………………………………………… 53
4.4 Chèn chi tiết tiêu chuẩn từ thư viện. ………………………………………………………… 54
Chương V: Bản vẽ chi tiết– Drawing …………………………………………………………….. 56
5.1 Đưa chi tiết vào môi trường Drawing. ……………………………………………………… 57
5.2 Tạo các hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh, hình chiếu bằng và Insometric…… 59
5.3 Tạo mặt cắt, hình trích. ………………………………………………………………………….. 60
5.3.1 Tạo mặt cắt…………………………………………………………………………………………… 60
5.3.2 Tạo hình trích ………………………………………………………………………………………. .62
5.4 Ghi kích thước, dung sai cho bản vẽ chi tiết …………………………………………….. .64

Solidworks được biết đến từ phiên bản Solidworks 1998 và được du nhập vào nước ta với phiên bản 2003 và cho đến nay với phiên bản 2015 và phần mềm này đã phát triển đồ sộ về thư viện cơ khí và phần mềm Solidworks hiện nay không những dành cho những xí nghiệp cơ khí nữa mà còn dành cho các ngành khác như: đường ống, kiến trúc, trang trí nội thất, mỹ thuật

2014-09-16 02-04-17 PM

 

Với nhu cầu học tập và làm việc với Solidworks trên nhiều mảng như thiết kế, gia công, phân tích, mô phỏng ngày càng cao hiện nay thì giáo trình liên quan đến Solidworks là không thể thiếu. Nhằm mục đích giúp đỡ mọi người có thể dễ dàng tiếp cận đến phần mêm Solidworks, chúng tôi xin gửi đến mọi người các giáo trình Solidworks liên quan như:

– Giáo trình Hướng dẫn thiết kế cơ khí với Solidworks

– Giáo trình Tự học Solidworks bằng hình ảnh

– Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Solidworks Electrical

– Giáo trình Hướng dãn sử dụng Solidworks Motion

– Giáo trình Lắp ráp và xuất bản vẽ cho Solidworks

– Giáo trình Hướng dẫn lập trình gia công trên SolidCAM

– Giáo trình Lý thuyết và thực hành thiết kế khuôn trên Solidworks

– Giáo trình Hướng dẫn sử dụng modul Sheetmetal trên Solidworks

– Giáo trình Sử dụng module hàn kim loại Weldment Solidworks

– Giáo trình Mô phỏng phân tích động lực học Solidworks Simulation

– Giáo trình Hướng dẫn lập trình gia công phay hoàn chỉnh