Giáo trình Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture – Vật liệu và màu sắc

THIET KE

Trong quá trình mô phỏng thực tế, với 1 nguồn sáng chiếu sáng 1 mặt phẳng với

thì chỉ cần 1 cường độ sáng; đối với mặt không phẳng, tùy vị trí mà có những

cường độ sáng khác nhau mặc dù tuy trong thực tế chỉ có 1 cường độ sáng từ

nguồn sáng. Để làm được việc này, các phần mềm đồ hoạ thường dùng các

phương pháp như sau :

• Phương pháp Constant-Intensity Shading

• Phương pháp Gouraud Shading

• Phương pháp Phong Shading

Tuỳ thuộc vào yêu cầu về độ trung thực của hình ảnh so với thực tế mà phần

mềm cho cung ứng cho người sử dụng chọn phương pháp nào. Phương pháp

Phong cho chất lượng cao nhất, Constant – Intensity cho chất lượng thấp nhất.

Chú ý rằng, hình ảnh chất lượng càng cao càng đòi hỏi thời gian xử lý và phần

cứng tốt hơn.

Tài liệu tự học Revit cơ bản và nâng cao
Khóa học Revit cho người đi làm