Giáo trình vẽ kỹ thuật dành cho cơ khí

Các loại bản vẽ cơ khí :

Bản vẽ là một phương tiện truyền thông giữa các nhà kỹ thuật. Trong ngành kỹ thuật cơ khí tùy theo yêu cầu, mục đích cần truyền thông mà người ta đề ra các loại bản vẽ khác nhau.

Bản vẽ hình chiếu phẳng và bản vẽ không gian:

-Bản vẽ hình chiếu phẳng hai chiều: là kết quả của do phép chiếu trực phương (Orthogonal Projection) tức chiếu vuông góc vật thực trong không gian xuống mặt phẳng

-Bản vẽ trục đo: là bản vẽ vật thể trong không gian 3 chiều dùng phép chiếu song song. Trong kỹ thuật không dùng phép chiếu phối cảnh (Perspective Projection) để biểu diển hình không gian như trong kiến trúc.

banvecokhi

Linkdowload:

http://www.data.advance-cad.com?download=255[/like-gate]