Giới thiệu lệnh Sweep và ứng dụng trong Jdpaint

. Quét theo một đường dẫn

Vẽ một hình tròn

Vẽ một đường thẳng tại góc phần tư của đường tròn tạo với đường nối tâm 1 góc bất kì, để khi xoay 3D qua đường nối tâm ta có đường nằm trên không gian 3D.

lenh s 1

Chọn lệnh sweep one rail

Chọn tiết diện là đường xoay 3d

Chọn đường dẫn là đường tròn.

lenh s 2lenh s 3

Bên thanh quản lý có các thông tin mà bạn cần biết.

Tùy chọn Rotate là xoay hướng kính, đây là tùy chọn mặc định, nó sẽ xoay quanh tâm của đối tượng đường dẫn

Lệnh paralell là quét song song, nó sẽ quét quanh đường dẫn mà không đổi hướng.

lenh s 4 lenh s 5

Ngoài ra còn có các tỉ lệ và độ biến dạng theo các phương, bạn có thể chọn để thấy kết quả, còn phần ứng dụng chi tiết sẽ học ở phần nâng cao.

 

Tùy chọn quét theo hai đường dẫn.

lenh s 6 lenh s 7 lenh s 8 lenh s 9 lenh s 10lenh s 11

Offset mặt.

Dùng cutting plane tạo một mặt như hình dưới

Sau đó chọn offset, dùng để offset mặt này theo phương vuôn góc một khoảng cho trước.

lenh s 12

menu
menu