Giới thiệu về phân tích cơ cấu Creo Parametric 2.0

MechanismDynamicsOptioncho phép bạnmô phỏng các động lực truyền vào cơ cấu CreoParametric.

MechanismDynamicsOption (MDO) là 1 chương trình phụ cho Mechanism DesignExtension(MDX).

MDO xác định các đối tượng:

 

 • ExternalLoads – Tải ngoài
 • SpringsandDampers – Lò xo và dầm
 • ForcesandTorques  -Lực và mô men
 • Gravity _ trọng lực

MDO xác định phân tích:

 • Dynamic – Động học
 • Static – Tĩnh học
 • ForceBalance – Cân bằng lực

MDOxác định phép đo:

 • ConnectionReaction
 • NetLoad
 • Load CellReaction
 • Impact
 • Impulse

Hình  1– Cơ cấu dập lon nhôm

ptich co cau

MechanismDynamicsOption (MDO) cung cấp thêm khả năng thiết kế mà không được bao gồm trong MechanismDesign Extension(MDX) tiêu chuẩn. Bạn sử dụng các công cụ bổ sung để mô phỏng và phân tích về việc di chuyển các chi tiết và cụm chi tiết.

MDOcho phép bạn:

 • Áp tải, lò xo, bộ giảm chấn, lực, mô men, và trọng lực vào cụm chi tiết.
 • Thực hiện phân tích động, tĩnh, và cân bằng lực trên mô hình lắp ráp. Điều kiện ban đầu có thể được gán cho một phân tích loại động, xác định vị trí ban đầu cũng như vận tốc phân tích.
 • Lực lượng và phản ứng đo trên mô hình cụm chi tiết. Phản ứng đo cho phép bạn xác minh rằng thiết kế của bạn sẽ hoạt động như dự định. Ví dụ, bạn có thể tạo ra một phương pháp để giám sát các lực trên một kết nối và tạo ra một biện pháp để giám sát vận tốc của một điểm, đỉnh, hoặc trục khớp. Bạn cũng có thể xác định xem tác động xảy ra trong quá trình phân tích, hoặc một kết nối cam-đi theo trượt trong một phân tích cân bằng lực.