Hiển thị lại hệ tọa độ Mastercam

Đây là hướng dẫn dành cho những người mới học phần mềm mastercam, thường thì bạn có thể tham khảo các tài liệu tự học mastercam trước khi học để tiết kiệm thời gian hơn, vì một sô thủ thuật và lỗi nhỏ nhưng  có thể làm tốn rất nhiều thời gian, đó cũng là trở ngại để bạn gắn bó với phần mềm.

KHi bạn mở phần mềm mastercam lên và cần hệ tọa độ của nó nhằm dễ quản lý đối tượng và khi gia công cũng dễ dàng thì có thể khắc phục đơn giản như sau:

Bên dưới là giao diện mặc định của Mastercam. ( chưa có gốc và hệ tọa độ)

20-04-2015 10-33-04 CHCách 1: Nhấn F9 khi đó hệ tọa độ xuất hiện như hình.

21-04-2015 8-45-02 SA
[adrotate banner=”3″]

Cách 2: Thiết lập hiển thị lưới bằng cách vào Screen trên menu, chọn Grid Setting và thiết lập các thông số cho lưới như hình.

20-04-2015 10-39-00 CH

Kết quả:

20-04-2015 10-39-40 CH
[adrotate banner=”4″]