Hiểu về quá ràng buộc và bậc tự do Creo Parametric 2.0

Bạn phải xem xét bậc tự do và bất kỳ sự dư thừa nào trong cơ cấu để chạy một cách chính xác mô phỏng chuyển động.

Bậc tự do(DOF):

  •  Một chi tiết không có sự ràng buộc nào sẽ có 6DOF.
  • Kết nối, Động cơ, và tải sẽ lần lượt loại bỏDOF.

Quá ràng buộc:

  • Cơ cấu quá ràng buộc.
  • Tạo ra các mô phỏng không chính xác.

Hình  1–  Phần lắp ráp với 1 bậc tự do và không có dư

bat tu do

Hiểu về sự dư thừa và bậc tự do

Giảm dư thừa và bậc tự do (DOF) ảnh hưởng đến tính chính xác của một mô phỏng chuyển động. Vì lý do này, bạn phải hiểu cơ cấu DOF và nhận biết bất kỳ sự dư thừa nào trong hệ thống.

Đo sự dư thùa và bậc tự do  

Phép đo loại hệ thống có thể được sử dụng để đo lường số lượng dư thừa và DOF trong cơ cấu của bạn. Dư thừa và DOF là loại thuộc tính có thể được xác định khi tạo các phép đo loại hệ thống.

Bậc tự do

Trong các hệ thống cơ khí, DOFlà số lượng các thông số cần thiết để xác định vị trí hoặc chuyển động của từng hệ thống. Phần thân không bị ràng buộc có sáu DOFs. Mỗi kết nối, tải, hoặc động cơ loại bỏ một số lượng cụ thể DOFs từ cơ cấu.

Bạn có thể tự sử dụng các phương trình sau đây để xác định số lượng

DOFs trong cơ cấu:

• DOF = (6 x Số phần thân – (Số lượng khớp nối x DOF trên mỗi khớp nối).